Politika 17.05.2021.

Sastanak Pašalića i Nedimovića: I pored otežanih uslova saradnje, realizovane brojne aktivnosti

ČITANJE: 2 minute

Na marginama 11. Sjednice Vlada Republike Srbije i Republike Srpske, u Istočnom Sarajevu održan je sastanak ministara poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Borisa Pašalića i Branislava Nedimovića.

Oba ministra su konstatovala da su i pored otežanih uslova saradnje usljed pojave pandemije virusa COVID 19, između dvije sjednice vlada realizovane brojne aktivnosti na realizaciji Protokola i Sporazuma o saradnji između dva ministarstva, kao i aktivnosti definisane Zapisnikom sa Desete zajedničke sednice Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske.

Ministri su takođe konstatovali da većina dogovorenih aktivnosti i dalje ostaje prioritetna, a naročito aktivnosti u oblasti protivgradne zaštite u regionu Podrinja, jačanja kapaciteta sjemenske proizvodnje u Republici Srpskoj, saradnje između Uprave za agrarna plaćanje Republike Srbije i Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske, unapređenja poljoprivrednog zadrugarstva Republike Srpske, kao i daljeg jačanja i razvoja saradnje u oblasti organske proizvodnje.

U oblasti veterinarstva dogovorena je saradnja na implementaciji mjera fleksibilnosti u objektima malog kapaciteta i tradicionalnoj proizvodnji, kao i zajednička izrada Planova hitnih mjera i razmjene iskustava sa terena kod pojave zaraznih bolesti.

U oblasti vodoprivrede dogovoren je nastavak saradnje na provođenju projekta „Program za integrisani razvoj koridora reke Save i Drine“, koji se finansira iz sredstava Svjetske banke, te nastavak saradnje između hidrometeoroloških zavoda Republike Srbije i Republike Srpske.

U oblasti šumarstva razgovarano je o unapređenju saradnje u oblasti prerade drveta, kao i unapređenja proizvodnje sadnog materijala brzorastućih vrsta šumskog drveta i podizanja plantaža u inundacionim zonama Republike Srpske kroz saradnju sa JPŠ „Šume Republike Srpske“, a.d. Sokolac, JU Vode Srpske i Instituta za nizijsko šumarstvo iz Novog Sada.

Ministri su dogovorili i priznavanje nacionalne oznake Srbije za organsku proizvodnju i organske proizvode Republike Srpske kao punovažne oznake na tržištima Srbije i Srpske.

(E.M)