Politika 06.05.2019.

Savjet ministara BiH mijenja odluku o 4G?

ČITANJE: 1 minuta

Savjet ministara BiH mogao bi uskoro izmijeniti tek nedavno usvojenu Odluku o dodjeli dozvola za 4G mrežu i to na način da se novac prikupljen po tom osnovu usmjerava uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Republike Srpske i Vlade Fedracije BiH.

Inače, prema ranije usvojenoj odluci, novac koji se prikupi po osnovu dodjele dozvola za 4G mrežu raspoređivao se odlukom Savjeta ministara BiH na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta BiH, a to je bio jedan od osnovnih razloga zbog čega Vlada Republike Srpske nije dala saglasnost na usvajanje te odluke.

Ipak i pored toga, Savjet ministara BiH 11. marta ove godine usvojio je takvu odluku, a nakon toga Vlada Republike Srpske od Regulatorne agencije za komunikacije BiH tražila je da se usvojena odluka izmijeni i da saglasnost za utrošak sredstava moraju dati i entitetske vlade.

Ovaj zahtjev Regulatorna agencija za komunikacije BiH je prihvatila i izradila novu odluku koja bi, nakon sprovedene javne rasprave i nakon što na nju daju saglasnost Kancelarija za zakonodavstvo Savjeta ministara, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH i Ministarstvo finansija i trezora BiH, trebalo da se nađe na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara BiH.

Podsjećanja radi, ministri u Savjetu ministara BiH usvojili su Odluku o dozvolama za korišćenje radio-frekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema kojom je utvrđeno da je operater na ime dodijeljene dozvole za puštanje u rad 4G mreže dužan uplatiti naknadu u visini od 17,5 miliona KM i to u  pet jednakih rata.

(Nezavisne)