Vijesti 26.10.2022.

SAVJET MINISTARA BIH: Usvojena pravna strategija za Trgovsku goru

ČITANJE: 2 minute

Savjet ministara BiH je na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa jednoglasno usvojio Strategiju pravne zaštite interesa BiH u vezi s pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

S druge strane, nije usvojena informacija Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih poslova BiH o analizi interesa i koristi za BiH u slučaju pristupanja inicijativi “Mali Šengen”, odnosno “Otvoreni Balkan”.

Kako se navodi u saopštenju nakon sjednice, strategijom za Trgovsku goru institucije u BiH dobijaju dokument koji sadrži pravne argumente i mehanizme u nastojanju da se spriječi odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva u kasarni Čerkezovac na granici sa BiH i na taj način se otklone katastrofalne posljedice po život i zdravlje za oko 250.000 građana u BiH

“Strategija sadrži sveobuhvatnu pravnu analizu u kontekstu nacionalnog i međunarodnog pravnog okvira koji daje pravni osnov za zaključak da je Hrvatska prekršila Espo konvenciju i SEA protokol iz 2003. godine, te Arhusku konvenciju iz 1998. godine o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristup pravdi u pitanjima životne sredine. Istovremeno se daju smjernice institucijama u BiH za planiranje, utvrđivanje i implementaciju daljih aktivnosti koje uključuju pravne lijekove i pojačan angažman bh. diplomatije”, saopštili su iz Savjeta ministara.

Osim toga, usvojen je i Plan prilagođavanja na klimatske promjene BiH (NAP) s srijedlogom mjera, a kako bi se postigao cilj iz Pariskog sporazuma i Agende za održivi razvoj do 2030. godine. Radi se o sveobuhvatnom dokumentu koji su sačinili domaći stručnjaci u direktnoj koordinaciji s nadležnim entitetskim i institucijama Brčko distrikta BiH, uz podršku Zelenog klimatskog fonda, s ciljem pripreme za adekvatno reagovanje na klimatske promjene.

“Krajnji cilj NAPa je smanjenje katastrofalnih efekata klimatskih promjena kako na najranjivije sektore tako i na stanovništvo s ciljem zaštite života i zdravlja”, navodi se u saopštenju, prenijele su Nezavisne.

Savjet ministara je dao saglasnost na Prijedlog pravilnika o radu i operativnoj saradnji s Europolom s ciljem jačanja saradnje s EU u ovoj oblasti u procesu pridruživanja, te prijedlog za zaključivanje dvogodišnjeg sporazuma o saradnji između BiH i Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije, kao i Strateški okvir za reformu javne uprave i prateći akcioni plan do 2027. godine te Odluku o kriterijumima za raspodjelu tekućih grantova odobrenih Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH za promociju i razvoj privrede u BiH, a usvojen je i program rada ove ustanove.

(SB)