Politika 25.03.2021.

SAVJET MINISTARA: Jednoglasno usvojen nacrt budžeta institucija BiH

ČITANJE: 2 minute

Vijeće ministara BiH utvrdilo je danas jednoglasno Nacrt Budžeta institucija BiH za 2021. godinu koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje.

Budžetom je osigurano 21.684.000 KM za borbu protiv pandemije uzrokovane virusom korona, a Vijeće ministara BiH će posebnim odlukama propisati korisnike, namjenu, iznos i način korištenja ovih sredstava, prenose Nezavisne.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2021. godini iznose 1.027.100.000 KM, što je povećanje za 3% u odnosu na budžet iz prethodne godine, dok servisiranje spoljnog duga Bosne i Hercegovine iznosi 843.905.504 KM i veće je za 5% u odnosu na Budžet institucija BiH za 2020. godinu. Plate zaposlenih u institucijama BiH ostaju na nivou iz prethodne godine.

Prihodi od direktnih poreza iznose 780.000.000 KM, i na nivou su iz 2020. godine.

Tako ukupni rashodi institucija Bosne i Hercegovine i servisiranje spoljnog duga Bosne i Hercegovine u Nacrtu budžeta za 2021. godinu iznose 1.871.005.504 KM i u odnosu na 2020. godinu veći su za 4%, odnosno 67.452.574 KM.

Iako je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH prije par dana najavljivano da je spremna odluka o uvođenju prelevmana na svježe goveđe i svinjsko meso u BiH, danas ta odluka nije stavljena na dnevni red Vijeća ministara, a kako saznaju “Nezavisne” odluka je bila pred Kolegijem Vijeća ministara, ali u Kolegiju nije bilo saglasnosti za proširenje dnevnog reda.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog za zaključivanje Ugovora o grantu sa aneksima I – VII između Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija, i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH.

Cilj Ugovora je dodjeljivanje bespovratnih finansijskih sredstava BiH za provođenje akcija pod nazivom “EU za zdravlje – Doprinos raspoloživosti i pristupu vakcinama protiv Kovida-19”. Riječ je o grantu Evropske unije u iznosu 13.775.280 evra, a period implementacije je 18 mjeseci. Do 85 posto ovih sredstava koristiće se isključivo za nabavku lijekova – vakcina protiv Kovida-19 od zemalja članica Evropske unije, a preostalih 15 posto za nabavku medicinske opreme i potrošnog materijala, te druge troškove. Očekuje se da bi do kraja aprila ove godine prve vakcine iz ovog programa mogle stići u BiH.

(SB)