Vijesti 04.10.2015.

Savjetovanje o oduzetoj imovini stečenoj krivičnim djelima

ČITANJE: 2 minute
Sudije

U Neumu danas počinje 8. stručno savjetovanje tužilaca u BiH u okviru kojeg će biti održan panel pod nazivom “Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima”, saopšteno je iz Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu Sarajevo.

Panel je sastavni dio projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji BiH /FBiH/ u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom”, koji se sprovodi uz finansijski podršku britanske Ambasade u BiH.

Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta institucija u FBiH s ciljem što efikasnijeg sprovođenja Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, putem edukacije, obuka i podizanja stepena znanja kod profesionalaca koji provode ovaj zakon u nadležnim institucijama.

To se prije svega odnosi na sudove, tužilaštva, policijske organe, Poresku upravu, Finansijsku policiju, inspekcijske organe, regulatore finansijskih tržišta i druge.

Cilj projekta je i jačanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koja je osnovana ovim zakonom.

Projekat traje do 1. aprila 2017. godine, i u tom periodu će biti ostvarena saradnja sa brojnim domaćim i međunarodnim partnerskim institucijama i ekspertima.

U okviru projekta je planirana i organizacija stručne studijske posjete kako bi se uvidjela iskustva drugih država u EU i regionu u području primjene propisa o oduzimanju imovinske koristi stečene krivičnim djelima.

Na sprovođenju ovog projekta očekuje se da će nadležne institicije u FBiH biti osposobljene da sveobuhvatno i sistematski primjenjuju Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom kako bi se jasno pokazalo da se “kriminal ne isplati”.

Savjetovanje organizuje Udruženje tužilaca FBiH, Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH, uz finansijsku i stručnu podršku niza inostranih i partnerskih organizacija iz BiH.

Savjetovanje tužilaca trajaće do 7. oktobra.

(Agencije)