Vijesti 13.10.2020.

Šeranić: Povećan broj zaraženih lica virusom korona

ČITANJE: 2 minute

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je danas da se u posljednje vrijeme u Republici Srpskoj povećao broj zaraženih lica virusom korona i da se taj prosjek na hiljadu stanovnika vratio unazad šest mjeseci.

Šeranić je u Zvorniku, nakon razgovora sa gradonačelnikom Zoranom Stevanovićem, podsjetio da je taj omjer isti kao što je bio početkom avgusta, nakon čega je slijedio pad zaraženih lica, ali se desilo ono što nije dobro i sada je epidemiološka situacija, svakako, nepovoljna.

Ističući da su različiti načini inficiranja virusom korona od masovnih okupljanja, svadbi do drugih događaja i, nažalost, sahrana, Šeranić je rekao da se i na tim okupljanjima ili masovnim događajima treba pridržavati propisanih mjera.

“Svjesni smo životnih dešavanja i životnih problema, ali za očuvanje zdravlja i poštovanje propisanih mjera nema opravdanja”, rekao je Šeranić.

On ističe da je na sastanku sa gradonačelnikom, kome su bili prisutni i direktori Doma zdravlja i Centra za socijalni rad Radivoje Aćimović, odnosno Vukašin Nikolić, razgovarano i o aktivnostima na organizaciji primarne zdravstvene zaštite, kao i organizaciji Centra za socijalni rad.

“Epidemija virusa korona je nezaobilazna tema sa aspekta, prije svega, organizovanja rada onih funkcija koje su najznačajnije u ovom trenutku, ne mislim samo na zdravstveni i sistem socijalne zaštite, nego i obrazovni sistem, kao i rad firmi koje imaju više od stotinu radnika, te kako pomoći poslodavcima da održe proizvodni i svaki drugi proces”,kaže Šeranić.

Govoreći o daljem unapređenju zdravstvene zaštite, ne samo u gradu Zvorniku, nego i ambulantama u Osmacima i Capardama na području opštine Osmaci, koje pokriva Dom zdravlja Zvornik, Šeranić je rekao da je i tu potrebno obezbijediti odgovarajuću funkcionalnost i veću prisutnost doktora i zdravstvenih tehničara u cilju pravovremenog pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu.

“Preseljavanjem Centra za socijalni rad u prostorije sa većom kvadraturom, postoji mogućnost registrovanja nekih novih djelatnosti koje se odnodse na osjetljive kategorije, što će biti teme od interesa za narednu godinu”, rekao je Šeranić.

Gradonačelnik Stevanović upoznao je ministra o uslovima u kojima rade Dom zdravlja i Centar za socijalni rad, te sa pandemijom virusa korona u ovoj lokalnoj zajednici.

“Trenutno se radi rekonstrukcija Doma zdravlja, u koji su smještene respiratorna ambulanta i Hitna pomoć, pa se potrebno i sa tog aspekta organizaciono prilagoditi situaciji u kojoj se nalazi ova zdravstvena ustanova koja ni u tim uslovima nije prekinula rad”, rekao je Stevanović.

“Upoznao sam Šeranića da sva socijalna davanja i sve što treba da redovno obavlja Centar za socijalni rad, pa i uslovima pandemije, idu nesmetano”, rekao je Stevanović i najavio preseljavanje ove ustanove početkom naredne godine u uslovnije prostorije.

(Srna)