Politika 26.09.2019.

ŠERANIĆ: Povećana cijena rada za radnike u zdravstvu sa 135 na 145 KM

ČITANJE: 3 minute

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da je Vlada danas usvojila zaključak kojim je ovlašten da sa reprezentativnim sindikatima iz oblasti zdravstva potpiše odluku kojom se cijena rada povećava sa 135 na 145 KM.

– Ministarstvo će obavijestiti reprezentativne sindikate, a oni koji se odluče da potpišu ovu odluku su dobrodošli – rekao je Šeranić na konferenciji za novinare poslije sjednice Vlade.

On je precizirao da su odlukom obuhvaćeni svi radnici u zdravstvu, te da je procjena da će do kraja godine biti neophodno obezbijediti dodatnih 5,3 miliona KM da bi zdravstvene ustanove mogle početi sa isplatom plata po novoj cijeni rada.

Šeranić je istakao da je Vlada donijela i zaključak kojim je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite ovlašteno da nastavi komunikaciju sa sindikatima.

– Cilj je da budu pronađena najbolja rješenja u vezi sa Zakonom o platama u oblasti zdravstva, da pregovaramo o određenim odredbama posebnog kolektivnog ugovora u oblasti zdrvastva i da zajedno putem radnih grupa definišemo nacrt zakona o djelatnostima o zdravstvu koji do sada nije postojao u Srpskoj, a koji je prijeka potreba – naveo je on.

Šeranić je istakao da je Vlada usvojila i Nacrt strategije mentalnog zdravlja za period od 2019. do 2022. godine.

– To je akt koji je veoma važan jer očekujemo da ćemo uz donošenje zakona o mentalnom zdravlju ići u pravcu organizovanja cijelog ovog sistema – rekao je Šeranić.

Prema njegovim riječima, ova strateški akt će omogućiti da uključivanjem lokalnih zajednica, jačanjem nevladinih organizacija, očuvanjem prava lica sa mentalnim oboljenjima i pomoći porodicama koje se bave ovim problemom unaprijedimo ovu oblast.

– Nacrt strategije je urađen na osnovu analiza i praćenja stanja, a imali smo relevantno učešće struke, ne samo iz zdravstvenog sektora, nego i onih koji se bave socijalnim radom i zaštitom, te psihologa – naglasio je Šeranić.

Prema njegovim riječima, za ovu oblast je veoma važno da su nastavljene aktivnosti da bi bio obezbijeđen novac od Banke Savjeta Evrope za rekonstrukciju tri psihijatrijske i jedne ustanove socijalne zaštite ustanove u Srpskoj.

Riječ je o Klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci, Bolnici za hroničnu psihijatriju u Modriči, Specijalnoj bolnici za psihijatriju na Sokocu i Domu za lica sa invaliditetom u Višegradu.

– Ukupna vrijednost je 15 miliona KM, a prethodno je urađena procjena potreba za svaku od četiri ustanove i usaglašeno je šta bi trebalo da bude urađeno – kaže Šeranić.

Prema njegovim riječima, biće nastavljena saradnja sa UNDP-om u vezi sa izradom tehničkog projekta rekonstrukcije ovih ustanova.

– S obzirom na to da se radi o međunarodnim sredstvima moramo dobiti saglasnost i ispoštovati procedure u Savjetu ministara, ali je taj proces blokiran shodno svemu što se dešava u BiH. Očekujemo da bismo, ipak, u martu ili aprilu naredne godine mogli da krenemo u realizaciju ova četiri projekta – rekao je Šeranić.

(Srna)

Oznake: Alen Šeranić