Vijesti 03.12.2015.

Sindikalnom borbom do poboljšanja statusa novinara

ČITANJE: 1 minuta
novinari
Radna prava novinara u BiH najčešće se ne poštuju u zakonskoj mjeri, a njihov materijalni status je nezavidan jer su novinarske plate niske i slabije nego kod pomoćnih sudskih radnika sa nižom stručnom spremom, konstatovano je danas na sastanku Kluba novinara regije Birač u Srebrenici.

Na ovom sastanku razgovaralo se o zaštiti radnih prava i sindikalnom organizovanju novinara kao i sprečavanju rada “na crno” u medijima.

Predsjednik Sindikata medija i grafičara Republike Srpske Mariana Šarčević upoznala je kolege o načinu sindikalne borbe za ostvarivanje radnih prava, dok je o sindikalnom organizovanju govorio predsjednik Sindikata grafičara, izdavača i medijskih radnika BiH Amer Toskić.

U diskusiji je učestvovalo više novinara iz ove regije koji su ukazali na težak položaj novinara, problemima sa kojima se suočavaju u obavljanju radnih zadataka, nerazumijevanju na koje nailaze da bi došli do informacije, ali i kod poslodavaca da bi ostvarili prava koja su im zakonom zagarantovana.

Ovom prilikom je zaključeno da je sindikalno organizovanje najbolji i jedini legalni i zakonski način za borbu za ostvarivanje i zaštitu prava novinara.

Upućen je poziv novinarima da se uključuju u rad sindikalnih organizacija i daju doprinos borbi za poboljšanje statusa, ali i materijalnog položaja zaposlenih u medijima i podizanju ugleda i dostojanstva novinarske profesije.

Istaknuto je da je u borbi za poboljšanje radno-pravnog statusa i položaja novinara neophodna saradnja i sinhronizovano djelovanje sindikata i strukovnih udruženja zaposlenih u medijima.

Organizator ove radionice je Udruženje BH novinara.

(Agencije)