Biznis 03.04.2019.

SINDIKAT O ULASKU „BATAGONA“ U „BIRAČ“: Ako budu poštovali ugovore imaće podršku radnika

ČITANJE: 5 minuta

Zainteresovanost kompanije „Batagon“ za preuzimanje potraživanja Republike Srpske u stečajnom postupku fabrike „Birač“ a.d, čime bi sebi obezvbjedila bitnu ulogu u poslovanju kako samog „Birča“, tako i „Alumine“ iz Zvornika, poslednjih nekoliko mjeseci nalazi se u centru pažnje javnosti RS.

Veliku pažnju izazvala je i sjednica Vlade Republike Srpske, održana 14. decembra 2018. godine, na kojoj je doneseno niz zaključaka koje se direkno odnose na ovaj proces, a nakon koje su uslijedili brojni komentari koji su izazivali sumnje u kompaniju „Batagon“.

Odlukom Vlade da od budućeg primaoca potraživanja zahtjeva i zadržavanje postojećeg broj zaposlenih radnika, sa tendencijom povećanja tog broja, riješeno je i pitanje onih na koje bi ovaj proces i mogao da ima najveći uticaj.

Radenko Smiljanić, predsjednik Sindikata „Alumine“ iz Zvornika za portal banjaluka.net rekao je da Vlada ima pravo da svoja potraživanja prenese onome za koga smatra da ispunjava sve njene uslove i ko će da radi u interesu naroda.

Radenko Smiljanić

„Obzirom da Vlada prenosi potraživanja Republike Srpske, odnosno, potraživanja koja su svakako u njenoj nadležnosti, njeno pravo je da ih prenese, odnosno proda onome za koga smatra da ispunjava sve uslove koje je postavila i koji bi trebali da su u interesu naroda i Republike Srpske. Dakle, ako Batagon ispunjava sve te uslove i ako radnici neće biti ugroženi po pitanju ranije dostignutih prava, što predstavlja naš prvi interes, sindikat nema ništa protiv tog prenosa. “- rekao je Smiljanić i dodao je radnicI „Alumine“ prate sva dešavanja vezana za aktuelni proces, te da su pomalo oprezni i rezervisani.

„ Zaposleni u Alumini prate ova dešavanja i imajući u vidu loše iskustvo sa prethodnom privatizacijom, naravno da smo u velikoj mjeri rezervisani i oprezni. Ali, ako se stvari budu odvijale u skladu sa ugovorom, a to će biti vrlo brzo vidljivo, onda je za očekivati malo relaksiraniju atmosferu i maksimalnu predanost poslu i životu od rada. U suštini, sve dok se na dijelu ne dokaže da je kompanija Batagon pravi izbor, biće prisutno  ovako raspoloženje.“

Smiljanić smatra da kompanije Birač, sa Aluminom i Boksit predstavljaju glavne pokretače razvoja i opstanka naroda jedne  regije i da svaka pomisao o njihovom gašenju treba tretirati kao atak na narod i Republiku Srpsku.

„Kompanije Birač, sa Aluminom i Boksit su glavni pokretači razvoja i opstanka naroda ove regije i to je očigledno u tolikoj mjeri da svaku ideju ili pomisao o njihovom gašenju ili ugrožavanju treba tretirati kao atak na narod i Republiku Srpsku. Mi u Alumini smo, u nekoliko prethodnih godina, pokazali da se u ovoj grani industrije može i opstati i dostići određeni nivo razvoja, ako se u prvi plan stave znanje, kreativnost i iskustvo. Od ‘šuplje’ priče nikad nije bilo vajde, a nje se uglavnom drže oni koji nemaju šta da pokažu na polju korisnog znanja i opšteg interesa. Bilo bi tužno da zbog ishoda nekakvog pravosudnog procesa pametni ponovo zaćute, ili čak odnesu svoje znanje nekud preko granice.“- istakao je Radenko.

Negativni komentari na račun kopmanije „Batagon“, kao i optužbe da Vlada otvoreno favorizuje pvu kompaniju u proteklom periodu upućivale su opozicione političke partije iz Srpske.

“Ako se izuzme sindikat, ja nisam odavno u politici. Ne pripadam ni jednoj stranci već 20 godina, iz prostog razloga što političari mijenjaju mišljenje u skladu sa tim da li su na vlasti ili u opoziciji. Rijetki su oni koji imaju jasan lični stav i  koji nije stav nekih njihovih nalogodavaca, “viših interesa“ i slično. Tako je i u ovom slučaju. Sumnje vezane za vlasnika kompanije Batagon, koje dolaze iz redova opozicije ili pozitivne ocjene iz redova pozicije ili možda obratno su samo pokazatelj da li je neko našao svoj lični interes u toj kompaniji ili još nije.”-prokomentarisao je Smiljanić.

Zaključci Vlade Republike Srpske

Potencijalni kupci imali su rok  da do 31. decembra prošle godine jasno definišu instrumente obezbježivanja i garancije da će svoje obaveze izvršiti u tačno određenom roku i uslovima.

Vlada Republike Srpske ja na sjednici održanoj u decembru prošle godine, od potencijalnih kupaca zatražila između ostalog i to da se obavežu i na zabranu otuđenja potraživanja Republike Srpske i ostalih javnih institucija u periodu od 10 godina; investiranje u iznosu od minimalno 50 miliona evra u narednih pet godina; poštovanje postojećeg ugovornog odnosa i zabranu prijevremenog raskidanja ugovora o isporuci rude zaključenog između  Kompanije BOKSIT a.d. Milići i privrednog društva Alumina.

Među zahtjevima je i odobravanje korištenje kreditnih sredstava za izgradnju brze ceste Zvornik-Milići-Vlasenica-Han Pijesak-Sokolac-Istočno Sarajevo u iznosu od 100 miliona evra.

„Koliko je realan ovaj zaključak Vlade, možda nisam dovoljno kompetentan da ocijenim, ali je svakako dobar kao ideja. Brza cesta na ovom potezu je sigurno potrebna i biće korisna, ne samo narodu koji živi na ovim prostorima, nego upravo i kompanijama Boksit i Alumina, što će opet da se odrazi na narod, naravno u pozitivnom smislu.“- prokomentarisao je Smiljanić.

Pored navedenih, od potencijalnih kupaca se očekuje i da investira u bankarski sektor Republike Srpske; u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o prenosu potraživanja, riješi problem Energolinije d.o.o., u stečaju Zvornik na način da Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske u cijelosti izmiri evidentirana potraživanja Banke prema stečajnom dužniku Energolinija d.o.o, Zvornik.

Detaljni sadržaj zaključka možete pročitati u dokumentu u prilogu.

(Nevena Stanojević/ banjaluka.net)