Politika 15.09.2021.

Sistem pun ljudi sa manjkom struke i ličnog integriteta

ČITANJE: 3 minute

Piše: Milko Grmuša

Juče sam na sjednici Komisije za privredu i razvoj Skupštine Grada Banja Luka ostao šokiran tvrdnjom predstavnika Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje da Centar za razvoj sela nije odgovorio na pismeni upit kojim se od ove javne ustanove tražilo da preda svoj prijedlog kapitalnih investicija u seoskim mjesnim zajednicama.

Tražiću razriješenje ove situacije, jer uz toliko infrastrukturnih i drugih problema na našim selima prosto nije normalno da Centar za razvoj sela ne predloži realizaciju neke kapitalne investicije na seoskim područjima.

Takođe, zbog činjenice da u Planu kapitalnih investicija Grada Banja Luka u periodu 2021-2023 praktično gotovo da nema kapitalnih investicija u banjolučkim selima, insistiraću da se ovaj plan dopuni u tom smislu. Kao djetetu sa sela, prosto mi se gadi da političari o razvoju sela pričaju samo za vrijeme predizbornih kampanja, a kad dođe vrijeme za kapitalne investicije, dakle one velike i krupne pare koje treba negdje uložiti-tu sela nema ni na mapi. U tome neću učestvovati.

Juče smo raspravljali i o radu više gradskih preduzeća. Više o tom ću navesti u sljedećim objavama, kao i na samoj sjednici Skupštine Grada u sljedeći utorak. U najkraćem, tražio sad od novog direktora Vodovoda da provjeri koliki su im gubici na distributivnoj mreži na selima, koliko je „divljih priključaka“, da li se voda naplaćuje bez odgovarajućih računa, da li se u stambenim zgradama u gradu ZEV-ovima potrošnja fakturiše ne na osnovu utvrđenog stvarnog stanja, nego na osnovu tzv. “prosječne potrošnje”, kao i da se upoznaju sa činjenicom da je naknada za održavanje mjernog mjesta-neustavna i da moraju tražiti rješenje kako da nadomijeste skoro ukidanje te naknade. Čovjek djeluje vrlo korektan, priznao mi je da je za ovo kratko vrijeme otkako je na dužnosti uočio brojne nelogičnosti, te očekujem od njega da aktivnim i posvećenim radom popravlja stvari.

Direktora ZIBL-a sam upozorio na činjenicu da prema građanima pokreću sudska izvršenja za naplatu komunalne naknade za zastarjela potraživanja, te da ih ne obaviještavaju prije toga o postojanju njihovih obaveza, što je i nekorektno i nepravno. Na sudu padaju ti izvršni postupci potom, a troškove snosi grad i svi poreski obveznici.

Već je prošlo dovoljno vremena i ljudi koji me redovno prate znaju da ništa ne pišem i ne govorim napamet i paušalno, već da „tri puta mjerim, a jednom režem“. Definitivno su nam gradska preduzeća, ustanove i Gradska uprava zapušteni i mnogo toga je potrebno „rezati“. Ide se linijom manjeg otpora i nezamjeranja, a za to vrijeme smo sistem nakljukali ljudima sa manjkom struke i ličnog integriteta, a viškom servilnosti prema politici.

Za jednog direktora gradskog preduzeća, koji mi nije znao odgovoriti šta mu znače pojedine stavke u strukturi prihoda, kazali su mi da „nije naš, ali je od tih nekih koji bi nam možda mogli biti bliski“. Šta me briga čiji je, vjerujte mi da kad pred sobom imam direktora bilo koje gradske ustanove ili preduzeća uopšte me ne interesuje čiji je: ako nema rezultate i znanje, moje je da ga „izrešetam“ pitanjima i argumentima. Ako je čovjek sposoban i ima rezultate, taman da je od najcrnjih političkih rivala, ja ću mu odati priznanje za posao koji radi.

Nastaviću sa ovim javnim izvještajima o svom radu, ne samo na sjednici Skupštine Grada kad svi prave malo spektakl zbog gledanosti, nego i na komisijama koje nisu javne, a pravi posao se na njima može napraviti i mnogo toga uočiti.