Politika 09.11.2019.

SJEDNICA VLADE RS: Utvrđen Prijedlog zakona o trgovini

ČITANJE: 2 minute

Na posljednjoj sjednici Vlade Republike Srpske utvrđen je Prijedlog zakona o trgovini kojim se uređuje trgovinska djelatnost u Republici Srpskoj, postupanje i obaveze trgovaca, kao i uslovi za obavljanje trgovinskih usluga.


Novim Zakonom o trgovini uređuju se planiranje i razvoj trgovine, prava i obaveze trgovaca, oblici trgovine, posebne tržišne institucije, deklarisanje robe i način formiranja i isticanja cijene robe, trgovačka evidencija, praćenje trgovine i tržišta, nepoštene trgovačke radnje, zabrana ograničavanja tržišta i privremene mjere ograničenja tržišta, podsticanje razvoja trgovine, upravni i inspekcijski nadzor i druga pitanja od značaja za obavljanje trgovine.

Novine koje su uvrštene u Prijedlog zakona o trgovini odnose se na propisivanje  obaveze da Ministarstvo trgovine i turizma od trgovaca prikuplja podatke o trgovini i trgovinskoj mreži, cijenama, promjeni cijena roba i usluga, zalihama, marži i druge podatke radi iniciranja i praćenja efekata mjera ekonomske politike u oblasti tržišta i trgovine i mjera unapređenja trgovine.

Novim Zakonom predviđeno je da se, u cilju usmjeravanja unapređenja i razvoja trgovine u Republici Srpskoj, u budžetu mogu planirati sredstva za finansiranje promotivnih aktivnosti za stvaranje i razvoj brenda, podsticanje proizvođača-trgovaca ili pružalaca usluga na sprovođenju aktivnosti na brendiranju proizvoda roba i usluga namijenjenih tržištu, te aktivnosti na kreiranju brenda, kao što su: dizajn, marketing, pakovanje i drugo. Pravo na dodjelu sredstava imaju subjekti koji su registrovani za obavljanje djelatnosti proizvodnje i trgovine u Republici Srpskoj.

U Prijedlogu zakona, u trgovini na malo, propisana je zabrana prodaje alkoholnih pića, drugih pića koja sadrže alkohol, duvana i duvanskih proizvoda licima mlađim od 18 godina, kao i obaveza trgovaca da na svim prodajnim mjestima gdje se prodaju navedeni proizvodi istaknu oznaku o zabrani njihove prodaje maloljetnim licima.

Obzirom na sve veću zastupljenost trgovine na Internetu i pojavu određenih devijacija zbog nepreciznih zakonskih rješenja, novim Zakonom o trgovini detaljnije je uređena prodaja na Internetu, kao i ostali oblici prodaje na daljinu.