Politika 29.12.2015.

Skupština Banjaluka: Odbornici o komunalnoj potrošnji za narednu godinu

ČITANJE: 1 minuta
skupstina
Odbornici Skupštine grada usvojili su Prijedlog odluke o izradi izmjene dijela regulacionog plana za prostor regionalnog centra u Banjaluci a po inicijativi preduzeća Oktan promet, koji je u vlasništvu narodnog poslanika Vojina Mitrovića.

Prije usvajanja Dnevnog reda Aleksandar Zolak iz PDP-a predložio je da se ova tačka povuče sa Dnevnog reda i da se objasni zašto grad “gura” regulacioni plan, na šta je gradonačelnik Slobodan Gavranović rekao da je to legitiman zahtjev, da je skupština predhodno prihvatila inicijativu za izmjenu i da grad može samo imati korist a ne štetu kako su pojedini odbornici naveli jer je na toj lokaciji planirana izgradnja stanovo.

U nastavku zasjedanja odbornici će razmatrati Prijedlog programa uređenja građevinskog zemljišta za 2016. godinu i Prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za 2016. godinu.

Programi iz oblasti društvenih djelatnosti za sljedeću godinu takođe će biti na dnevnom redu, i to: Prijedlog programa finansiranja sporta i fizičke kulture grada Banjaluke, Prijedlog godišnjeg kalendara sportskih manifestacija grada, Prijedlog programa sufinansiranja kulturno-umjetničkog amaterizma, izdavačke djelatnosti, programa i projekata u oblasti kulture za 2016. godinu, kao i Prijedlog godišnjeg kalendara kulturnih manifestacija grada Banjaluke za 2016. godinu.

(NN)