Vijesti 14.10.2015.

Skupština grada za pola godine zasjedala sedam puta

ČITANJE: 1 minuta
skupstina
Skupština grada Banjaluka je u prvih šest mjeseci ove godine održala ukupno sedam sjednica, na kojima je razmatrano 158 tačaka i 57 podtačaka.

U pomenutom periodu, Skupština grada je donijela i sedam radnih zaključaka. Ovo je navedeno u izvještaju o realizaciji programa rada Skupštine Grada i radnih zaključaka Skupštine za period od 1. januara do 30. juna 2015. godine, koji je usvojen na sjednici održanoj 24. septembra.

Programom rada Skupštine grada za 2015. godinu, u prvom i drugom tromjesečju, planirano je razmatranje 85 tačaka, od čega je 76 i realizovano, što čini realizaciju Programa rada od 89,41 odsto.

Od devet nerealizovanih tačaka, umjesto jedne – usvojen je akt koji na drugačiji način rješava navedeno pitanje, tri tačke se odnose na kredit koji je otplaćen prošle godine, jedna je upućena u skupštinsku proceduru, dok su za četiri tačke navedeni razlozi njihovog nerealizovanja u ovom trenutku.

Radna tijela Skupštine grada, kojih ima 24, održavala su sjednice uglavnom povodom materijala koja se nalaze na dnevnom redu sjednica Skupštine, a neznatno za druga pitanja iz svoje nadležnosti, što pokazuje podatak da se jedan broj radnih tijela nije ni sastajao u prvoj polovini ove godine.

Inače, Program rada Skupštine grada je osnova za blagovremeno i redovno planiranje sjednica Skupštine i njenih radnih tijela, za pripremu i organizovanje aktivnosti u Skupštini i u radnim tijelima – na ostvarivanju njihovih prava, dužnosti i odgovornosti, utvrđenih Ustavom, Zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

Radna tijela Skupštine dužna su prije razmatranja na sjednici razmotriti svako pitanje sadržano u Programu, a koje spada u njihov djelokrug rada, određen Poslovnikom Skupštine grada, i svoje prijedloge i mišljenja dostaviti Skupštini grada.