Vijesti 20.10.2019.

ŠLJIVAR: Prijavite nekretnine i platite porez

ČITANJE: 1 minuta

Gradska uprava pozvala je sve vlasnike nepokretnosti na području grada koji do sada nisu, da prijave nekretnine i plate porez na nepokretnosti, s obzirom na to da se radi o izvornom prihodu grada iz kojeg se finasniraju brojni razvojni projekti.

Načelnica Odjeljenja za finansije Božana Šljivar, ističe da bi svi vlasnici nepokretnosti na području Banje Luke, a koji do sada nisu izvršili svoje obaveze utvrđene Zakonom o porezu na nepokretnosti, to trebali učiniti u što kraćem roku.

-Time zajednički obezbjeđujemo sredstva za finansiranje razvoja našeg grada – istakla je Šljivar.

Ona je precizirala da je Banja Luka pokrenula pilot projekat „Širenje obuhvata obveznika poreza na nepokretnosti“, čiji je cilj povećanje naplate prihoda od poreza na nepokretnosti širenjem obuhvata, bez povećavanja poreskih stopa, te podizanje nivoa odgovornosti i svijesti obveznika o značaju prijavljivanja nepokretnosti i plaćanja poreza.

Porez na nepokretnosti predstavlja jedan od najznačajnih prihoda u budžetu Grada, iz kojeg se, između ostalog, finansira izgradnja i održavanje različitih komunalnih i infrastrukturnih objekata: vrtića, gradskih i seoskih puteva, vodovoda, kanalizacija, mostova i slično – navela je ona.
Iako je riječ o vlastitom prihodu opština i gradova, prema propisima, poslove naplate, kontrole naplate i prinudne naplate obavlja Poreska uprava. Opštine i gradovi imaju obavezu da obavještavaju Poresku upravu o neprijavljenim nepokretnostima koje se nalaze na njihovoj teritoriji.

Po prvi put od kada je uveden porez na nepokretnosti, na izabranim katastarskim opštinama, Odjeljenje za finansije  je počelo da  obavještava pravna i fizička lica o njihovim zakonskim obavezama, koja su, na osnovu različitih analiza, identifikovana kao vlasnici/korisnici nepokretnosti, a da nisu prijavila nepokretnosti u Fiskalni registar.