Politika 16.12.2022.

Slučaj “Ekvator”: Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio da su sa računa Grada nezakonito skinuta dva miliona KM

ČITANJE: 2 minute

Vrhovni sud Republike Srpske utvrdio je da je preduzeće „Ekvator“ odnosno njegova fiktivna firma „Banigo građenje“ na osnovu nezakonite presude Višeg privrednog suda u Banjoj Luci od 28. juna 2021. godine sa računa Grada skinula dva miliona KM.

Naime, Vrhovni sud Republike Srpske je usvojio reviziju Grada, ukinuo presudu Višeg privrednog suda u Banjoj Luci na osnovu koje je sa računa Grada skinuto dva miliona KM, te ukazao na niz nezakonitosti u postupku koji je prethodio toj presudi.

Grad Banja Luka će podnijeti zahtjev za vraćanje sredstava od preduzeća „Banigo građenje“.

Gradonačelnik Draško Stanivuković, komentarišući najnoviji uspjeh Grada u slučaju „Ekvator“ – kazao je da i ovo potvrđuje opravdanost borbe Grada, kojem se moraju vratiti nezakonito uzeta dva miliona KM.

-Naša politika je da ćemo se i dalje boriti za svakog čovjeka da dobije svoja prava, ali borićemo se i da se sačuva svaki pedalj zemlje i svaku marku našeg grada – kazao je gradonačelnik.

Poručio je da se nastavlja pravna borba, te je i ovom prilikom pozvao nadležne institucije da reaguju na osnovu najnovije odluke Vrhovnog suda.

Od utvrđenih nezakonitosti, Vrhovni sud Republike Srpske svojim rješenjem navodi da Viši privredi sud u Banjoj Luci prilikom donošenja presude koja je bila pravni osnov da „Ekvator“ odnosno „Banigo građenje“ povuče sa računa Grada dva miliona KM – nije objasnio razloge zbog kojih je donio odluku kojom je odbio žalbu Grada, prije svega nije utvrdio aktivnu legitimaciju tužioca „Ekvator“ d.o.o. Banja Luka.

Navodi se da Sud nije naveo ni razloge zbog kojih je prihvatio nalaz vještaka građevinske struke koji je utvrdio da tržišna cijena zemljišta, na kojem je izgrađena rejonska kotlovnica na Starčevici iznosi 1.427.400 KM, iako je Grad u postupku ukazivao da su iste nekretnine 2016. godine prometovane po cijeni od 295.591 KM, niti je naveo razloge zbog čega je, pored vrijednosti zemljišta, tužitelju priznao i naknadu za izgubljenu zakupninu.

Podsjećamo, riječ je o slučaju koji se vodio oko vlasništva nad zemljištem na kojem je izgrađena rejonska kotlovnica na Starčevici. Grad Banja Luka od marta ove godine aktivno preduzima pravne radnje u slučaju „Ekvator“ po čijoj je tužbi iz 2018. godine – Odlukom suda sa računa Grada povučeno 2.030.169 KM.

E.M.