Vijesti 02.03.2019.

SMANJEN RIZIK OD POPLAVA Gradski štab za vanredne situacije spreman je za elementarne nepogode

ČITANJE: 2 minute

Gradski štab za vanredne situacije spreman je za elementarne nepogode. To je moglo da se vidi tokom pokazne vježbe na kojoj je provjerena reakcija u kriznim situacijama, odnosno u slučajevima pojave bujica i izlijevanja vodenih tokova.

Simulacija je izvedena u okviru projekta “Upravljanje poplavnim rizikom u slivu rijeke Vrbas” i njena svrha je preventivnog karaktera. Zamjenik gradonačelnika Srđan Amidžić rekao je da je saradnja na ovom polju sa UNDP-om na najvišem nivou, te da se ove aktivnosti sprovode s ciljem sprečavanja situacija kao što je bila ona 2014. u vrijeme velikih poplava.

– Ovaj projekat ide u dva pravca: preventivnog djelovanja i regulisanja pravila ponašanja u kriznim situacijama. Sa UNDP-om smo izgradili projektnu dokumentaciju i urbanistički plan na koji način izvršiti regulaciju rijeke Vrbas, da vidimo šta su kritične tačke i koji su budući poslovi kojima treba da se bavimo – rekao je  Amidžić.

Dodao je da su urađeni konkretni poslovi na sanaciji i regulisanju sliva Vrbasa, u koje je kroz saradnju sa UNDP-om uloženo 950.000 KM kako bi rizik od poplava bio smanjen.

– Kada je u pitanju reakcija u kriznoj situaciji, naravno da ne možemo u potpunosti otkloniti svu štetu, ali ako na pravilan način reagujemo, ona može biti smanjena do 50 procenata – istakao je Amidžić.

Predstavnik UNDP-a Slađana Bundalo izjavila je da su, u saradnji sa Gradskom upravom, izrađene mape opasnosti i mape rizika od poplave, te uspostavljena automatska mreža za hidrometrijsko praćenje.

– Sliv Vrbasa tako je postao prvi riječni sliv u BiH sa dovoljnom pokrivenošću hidrometeorološke mreže. U gradu je postavljeno šest automatskih stanica: tri vodomjerne, te dvije padavinske i jedna meteorološka – naglasila je Bundalo.

Dodala je da je urađen i projekat za regulaciju vodotoka Vrbasa u užem gradskom jezgru, a vrijednost investicija  je oko 1,8 miliona KM.

Šef Odsjeka za civilnu zaštitu i poslove Teritorijalne vatrogasne jedinice Mladen Ćućun naglasio je da je postavljanje hidroloških mjernih stanica od izuzetnog značaja jer se sada u svakom momentu može znati kada Vrbas nadolazi i da li može biti problema.

Civilna zaštita

U svim mjesnim zajednicama na teritoriji grada egzistira 67 jedinica Civilne zaštite. U deset najvećih postoje po dva samostalna voda, u 18 po jedan, a u 29 mjesnih zajednica postoji po jedno samostalno odjeljenje.

– Očekujemo obuku u toku aprila ili početkom maja, koja će biti izvršena po mjesnim zajednicama. Prioritet će biti zaštita od poplava, dakle akcenat će biti na mjesnim zajednicama koje se nalaze u slivu rijeke Vrbas – rekao je šef Odsjeka za civilnu zaštitu i poslove Profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Mladen Ćućun.

(Glas Srpske)