Vijesti 03.07.2016.

Smanjene participacije: Za stent umjesto 500, sada 100 KM

ČITANJE: 2 minute

Osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 1. avgusta biće smanjena participacija na najskuplje zdravstvene usluge, pa će tako osiguranik za ugradnju stenta platiti 100 KM, umjesto dosadašnjih 500 KM.

Odlukom o participaciji, koju je usvojio Upravni odbor Fonda, između ostalog, smanjen je iznos participacije koju osigurana lica plaćaju za magnetnu rezonancu, koronarografiju, ugradnju stenta, balon dilataciju.

Najveće smanjenje participacije je kod kardioloških usluga, pa će za koronarografiju osiguranici, umjesto dosadašnjih 260 KM, plaćati 65 maraka.

Kod balon dilatacije koronarne arterije participacija je smanjena sa sadašnjih 540 KM na 135 KM.

Ako osiguranim licima bude rađena koronarografija sa ugradnjom stenta, ubuduće će u troškovima participirati sa 190 KM, umjesto dosadašnjih 760 KM.

“Ovako znatno smanjenje participacije kod najskupljih zdravstvenih usluga omogućeno je minimalnim povećanjem participacije koja se plaća za ležanje u bolnici, odnosno za takozvani BO dan. Kod bolničkog liječenja na sekundarnom nivou participacija za jedan dan ležanja povećana je sa prosječnih 7,90 KM na devet KM, a na tercijarnom nivou sa 8,90 KM na 11 maraka”, navedeno je u saopštenju Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske.

U vezi sa participacijom za bolnički dan, koju plaćaju hospitalizovani pacijenti, odlukom o participaciji propisano je da se ona plaća samo za ograničen broj dana, odnosno ako osiguranik leži u bolnici sekundarnog nivoa 20 dana participaciju će platiti za samo osam dana, a na tercijarnom nivou za maksimalno 12 dana ležanja.

Odlukom je propisano i da ova participacija “pokriva” sve usluge i lijekove u toku bolničkog liječenja, što znači da hospitalizovani osiguranici neće plaćati ništa osim participacije za dan u bolnici.

Novom odlukom o participaciji, čija primjena počinje 1. avgusta, smanjen je i procenat participacije za medicinska pomagala djeci uzrasta od 15 do 18 godina.

Ova kategorija osiguranika ubuduće će za ortopedske cipele, okvire za naočare, slušni aparat i ortozu za kičmu, plaćati participaciju koja iznosi pet odsto od cijene pomagala, umjesto dosadašnjih 10 do 30 odsto.

(Agencije)