Politika 28.01.2022.

SNSD uputio u NSRS prijedlog zakona o porijeklu imovine

ČITANJE: 3 minute

Predsjednik Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini RS Igor Žunić uputio je u proceduru prijedlog Zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu o čemu bi se trebalo raspravljati na sjednici 8. februara.

Kako se navodi, ovim zakonom trebali bi se urediti uslovi, način i postupak pod kojima se utvrđuje imovina i uvećanje imovine fizičkog lica i poseban porez na uvećanje imovine, a za koju fizičko lice ne može da dokaže način sticanja, kao i organi nadležni za sprovođenje ovog zakona, prenosi Klix.

U kontekstu vođenja postupka utvrđivanja imovine i posebnog poreza, obavezu o naplati i praćenju svih procesa na sebe bi preuzela nadležna Poreska uprava.

Kada je riječ o utvrđivanju porijekla imovine, Klub zastupnika SNSD-a u prijedlogu je naveo kako bi se u obzir uzimala cjelokupna imovina fizičkog lica. Interesantno, pored nepokretnih stvari kao što su stan, kuća, zemljište, kontrolisali bi se i štedni ulozi, novac, ali i kriptovalute.

Osim toga, novi zakon, ukoliko bi se usvojio, značio bi kontrolu i sljedećeg:

nepokretne stvari (stan, kuća, poslovna zgrada i prostorije, garaža, zemljište i dr.),
pravo građenja,
pokretne stvari,
hartije od vrijednosti,
potraživanja iz svih izvora obligacionih odnosa,
udjeli u pravnom licu i sva prava koja iz njega proizlaze,
oprema za obavljanje samostalne djelatnosti,
motorna vozila, plovni objekti i vazduhoplovi,
štedni ulozi, novac i kriptovalute,
prava intelektualne svojine,
druga imovinska prava,
izdaci za privatne potrebe fizičkog lica.

“Poreska uprava pokreće postupak kontrole, na način propisan zakonom kojim se uređuje poreski postupak, ako se u prethodnom postupku učini vjerovatnim da u najviše tri uzastopne kalendarske godine u kojima fizičko lice ima uvećanje imovine, postoji razlika između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda fizičkog lica koja je veća od 300.000 KM”, navodi se.

Prijedlogom zakona određene su i kaznene odredbe za sva fizička lica koja u postupku utvrđivanja ne prijave cjelokupnu imovinu.

Prema prijedlogu zakona, novčanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje na zahtjev Poreske uprave i u roku koji ona odredi ne dostavi podatke kojima raspolaže.

Za prekršaj iz stava 2. ovog člana kaznit će se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu i organizaciji i jedinice lokalne samouprave i imaocu javnih ovlaštenja iz člana 7. ovog zakona, novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM.

Fizičko lice koje u postupku utvrđivanja porijekla imovine ne prijavi cjelokupnu imovinu kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3.000 KM do 10.000 KM u zavisnosti od utvrđene vrijednosti neprijavljene imovine

U prijedlogu zakona o kojem će se u Narodnoj skupštini RS-a raspravljati 8. februara stoji i da su za provođenje ovog zakona potrebna i dodatna izdvajanja sredstava iz budžeta Republike Srpske u ukupnom iznosu od 994.500 KM, a koji se odnose na ljudske resurse, materijalno-tehničku opremljenost i informacione tehnologije.

(SB)

Oznake: SNSD