Vijesti 08.06.2016.

Socijalni stanovi ostaju pusti san

ČITANJE: 2 minute

U većini gradova Republike Srpske nema praznih stanova koji bi mogli biti dodijeljeni na korišćenje socijalno ugroženim porodicama, a gradnja novih domova nije ove godine u planu.

Stambeni objekti kojima raspolažu lokalne zajednice već su useljeni, a riječ je uglavnom o prijeratnim, dotrajalim stanovima, u koje godinama nije uložena ni marka.

Oni koji nemaju adekvatan smještaj prinuđeni su da se sami snalaze, jer im centri za socijalni rad ne mogu pomoći u vezi sa stambenim zbrinjavanjem.

U Centru za socijalni rad Banjaluka ističu da je ova ustanova nosilac prava na korišćenje 22 stana, ali da nijedan od njih trenutno nije prazan.

“Stanovi se dodjeljuju na osnovu javnog konkursa. Shodno tome i zahtjevi za stambeno zbrinjavanje se zaprimaju tek nakon objave konkursa, tako da trenutno nemamo zahtjeva na čekanju”, rekli su u Centru.

Naglašavaju da pravo na ove stanove imaju osobe kojima je rješenjem Centra utvrđeno pravo na novčanu pomoć i koja iz socijalnih, ekonomskih, zdravstvenih i drugih razloga nisu u mogućnosti da riješe svoje stambeno pitanje.

Ni Centar za socijalni rad Prijedor nema praznih stanova namijenjenih za smještaj socijalno ugroženih porodica.

“Rješenjem Centra 72 porodice su smještene u stanove za socijalno ugrožene, a s obzirom na to da su građani upoznati sa činjenicom da nemamo praznih stanova, nema ni zahtjeva za smještaj”, rekli su u prijedorskom Centru.

U Centru za socijalni rad u Bijeljini ističu da su od četiri stana za socijalno ugrožene porodice tri useljena.

“Četvrti stan koristimo kao privremeni smještaj za žrtve porodičnog nasilja”, rekli su u bijeljinskom centru.

Podsjećaju da Centar ima na raspolaganju i takozvani “Sivi dom” sa devet soba i jednim zajedničkim kupatilom i sve su useljene. Ni oni nisu u mogućnosti da grade nove stanove.

U Doboju nema stanova za socijalno ugrožene porodice, niti je budžetom za ovu godinu planirana njihova izgradnja.

Gradiška

Stanove za ugrožene osobe i porodice nemaju ni u opštini Gradiška, ali je u toku izrada građevinske dokumentacije da bi krenuli u izgradnju ovih stanova.

“Nemamo tačan podatak koliko porodica na području opštine treba ovaj vid smještaja. U toku je identifikacija i procjena lica, odnosno porodica za socijalno stanovanje, u saradnji sa Ministarstvom za izbjegla i raseljena lica, nakon čega ćemo imati precizne informacije”, rekli su u Centru za socijalni rad Gradiška.

(Glas)