Sport 03.06.2019.

SONJA DAVIDOVIĆ, MINISTAR: Novi zakon o sportu omogućiće privatizaciju klubova

ČITANJE: 2 minute

Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović izjavila je da je cilj novog zakona o sportu, koji je u pripremi, zaštita sportskih klubova i njihove imovine, ali i da bude omogućeno licima koja imaju kapital da ga ulože u klubove i doprinesu razvoju sporta.

“Sve radne verzije i relevantna mišljenja o temi privatizacije sportskih kolektiva idu u pravcu potpunog onemogućavanja novog titulara ka eventualnoj promjeni namjene sportske organizacije kao pravnog lica ili promjeni namjene sportskog objekta ili terena kojim gazduje”, rekla je Davidovićeva za “Glas Srpske”.

Prema njenim riječima, zakonom će biti definisana mogućnost osnivanja kluba kao udruženja građana i privrednog društva.

Davidovićeva je navela da širok spektar vlasničke strukture sportskih organizacija u narednom periodu daje mogućnost da se udruživanjem građana zadovolji javni interes u sportu, ali i eventualno privatni i poslovni u nekoj od organizacionih formi privrednih društava koje potencijalni ulagači prepoznaju za sebe kao najisplativije.

Ona je naglasila da će rezultat ostvaren u ovakvim organizacionim oblicima sportskih organizacija pored, prvenstveno privatnog i poslovnog uspjeha, doprinositi razvoju sporta Srpske i zadovoljavanju javnog interesa.

Govoreći o sadržaju u odredbama zakona koje definišu prekršajnu ili krivičnu odgovornost rukovodilaca klubova ukoliko stvore novčane dugove, ona je navela da pravni sistem Srpske i danas omogućava procesuiranje lica koja zloupotrebljavaju službeni položaj, odnosno svjesno nanose štetu pravnom licu ili klubu kojim rukovode.

“Činjenica je da će novi zakon o sportu uvesti nove procedure i disciplinovati u radu, kroz propisanu formu, sve sportske radnike, počevši od republičkih granskih sportskih saveza, pa do sportskih klubova i njihovih članova”, naglasila je Davidovićeva.

Ona je istakla da će jasne i recizne procedure omogućiti prepoznavanje i evidentiranje nezakonitog postupanja u radu, a dodatno pozitivnu formu daće i formiranje, prvi put, posebne samostalne sportske inspekcije u okviru Republičke uprave za inspekcijske poslova.

“Ova odluka Vlade Srpske već je našla svoje mjesto u Nacrtu zakona o inspekcijama, čime se Vlada jasno opredijelila za odgovorniji pristup sportu svih aktera sportskog sistema”, naglasila je Davidovićeva.

(Srna)