Vijesti 07.05.2020.

Spisak lica koja su izvršila uplatu na račune Fonda solidarnosti

ČITANJE: 16 minuta

Spisak fizičkih i pravnih lica koja su izvršila uplatu na posebne račune Fonda solidarnosti možete pogledati u nastavku:

06.05.2020.

“DOM ZDRAVLJA UGLJEVIK”
“JZU DOM ZDRAVLJA MODRIČA”
“KOMUNALAC AD DERVENTA”
“MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,MIN.FINANSIJA – PLATE BUDŽETSKIH KORISNIKA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“VUČEVICA SG ČAJNIČE” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“JP CENTAR ZA INFORMISANJE I KULTURU K. DUBICA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“OPŠTINA KOZARSKA DUBICA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,FIZIČKA LICA” – pojedinačne uplate
“JU TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KOZARSKA DUBICA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja

05.05.2020.

“JZU BOLNICA DR MLADEN STOJANOVIĆ PRIJEDOR”
“OPŠTA BOLNICA SVETI APOSTOL LUKA”
“GRAD BANJA LUKA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“ZU OPŠTA BOLNICA GRADIŠKA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“OPŠTINA DERVENTA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“GRAD ISTOČNO SARAJEVO” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,FIZIČKA LICA” – pojedinačne uplate
“EKSTAN” DOO KNEŽEVO
“JU AGENCIJA ZA SERTIFIKACIJU, AKREDITACIJU” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“JZU BOLNICA TREBINJE” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“IRB RS” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja

04.05.2020.

• ,,MIN.FINANSIJA- PLATE BUDŽETSKIH KORISNIKA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE EDPF” AD BANJA LUKA
• “REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA PROMET NAORUŽANJA I VOJNE OPREME”
• “ŠUME REPUBLIKE SRPSKE”
• “GARANTNI FOND REPUBLIKE SRPSKE”
• “JZU BOLNICA ZVORNIK”
• “PEŠTAN DOO LAKTAŠI”
• “JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO BANJA LUKA”
• “DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “OPŠTINA DRVAR”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “BORAČKA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRPSKE”
• ,,FIZIČKA LICA”- pojedinačne uplate
• “USTANOVA REPUBLIKE SRPSKE BEOGRAD”
• “OPŠTINA PRNJAVOR”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “VILINA VLAS VIŠEGRAD”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “JP AUTOPUTEVI”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “JZU DOM ZDRAVLJA ZVORNIK”
• “OPŠTINA OŠTRA LUKA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “OPŠTINA DERVENTA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “ZRNIĆ MONT LAKTAŠI”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja

30.04.2020.

,,FIZIČKA LICA” – pojedinačne uplate
“KOMUNALNO PREDUZEĆE PARK” AD MRKONJIĆ GRAD – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“ŠUME RS “
,,MIN.FINANSIJA – PLATE BUDŽETSKIH KORISNIKA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“POŠTE SRPSKE”AD BANJA LUKA
“DERVENTSKI LIST I RADIO DERVENTA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“APIF BANJA LUKA”
“AGENCIJA ZA BANKARSTVO RS”
“AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BIH”
“OPŠTINA DERVENTA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
29.04.2020.

,, ELEKTROKRAJINA” AD Banja Luka – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, OPŠTINA ČELINAC” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, VISOKO OBRAZOVANJE” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, OPŠTINA DERVENTA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, UNIVERZITET IS” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, JU STUDENTSKI CENTAR” Banja Luka
,, JU GERONTOLOŠKI CENTAR” Derventa – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,MJEŠOVITI HOLDING ERS MP “ad Trebinje
,,FIZIČKA LICA” – pojedinačne uplate
,,MIN.FINANSIJA – PLATE BUDŽETSKIH KORISNIKA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, JPS ŠUME RS” AD Sokolac
,,JZU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,KP KOMUNALAC” AD Srbac
28.04.2020.

,,MINISTARSTVO FINANSIJA – PLATE BUDŽETSKIH KORISNIKA” – izdvajanjazaposlenih iz neto primanja
,,OPŠTINA ROGATICA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,DOM PENZIONERA JU” TREBINJE
,,APEIRON” Banja Luka
,,SREDNJOŠKOLSKI DOM” Banja Luka
,,CENTRALNI REGISTAR HOV” Banja Luka
,,OPŠTINA ISTOČNO SARAJEVO”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,BOKSERSKI KLUB SLAVIJA” Banja Luka
“FIZIČKA LICA” – pojedinačne uplate
,,KOMUNALNO” AD Trebinje
,,PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ”
,,JPS ŠUME RS” SOKOLAC
,,KP VODOVOD” AD Prnjavor – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,OPŠTINA ISTOČNI MOSTAR”
,,SEMBERIJA I MAJEVICA” Bijeljina
27.04.2020.

“JU KULTURNI CENTAR TESLIĆ”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“UNIVERZITET BANJA LUKA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,MINISTARSTVO FINANSIJA – PLATE BUDŽETSKIH KORISNIKA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA”
“JPS ŠUME RS ŠG PRIJEDOR”
“JPS ŠUME RS ŠG SOKOLAC”
“OLIMPIJSKI CENTAR JAHORINA AD PALE”
“OPŠTINA KOZARSKA DUBICA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ”
“JU STUDENTSKI CENTAR LUKAVICA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“ZUS LAB BANJA LUKA”
“DRVELEKS AD BANJA LUKA”
“STUDENTSKI CENTAR JU TREBINJE”
“EDP ELEKTROBIJELJINA”
“GRAD BIJELJINA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“JPS ŠUME RS ŠG TRESKAVICA”
,,FIZIČKA LICA”- pojedinačne uplate
“OPŠTINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA NOVI GRAD” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
24.04.2020.

,,OPŠTINA ROGATICA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,AGENCIJA ZA BANKARSTVO”
,,KOMISIJA ZA KONCESIJE RS”
,,VODOVOD” ad Kozarska Dubica- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,SG VISOČNIK” Han Pijesak
,,JNU INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLIGIJU”
,,FIZIČKA LICA”-pojedinačne uplate
,,KP RIBNIK”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,JP KOMRAD “ad Rogatica
,,OPŠTINA KOTOR VAROŠ”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,OPŠTINA LJUBINJE”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,ALUMINA” doo Krakaj- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,JU AGENCIJA ZA MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA”- izdvajanja zaposlenih izneto primanja
,,AGRARNI FOND GRADA TREBINJE”- izdvajanja zaposlenih iz netoprimanja
,,JUNP SUTJESKA TJENTIŠTE”
,,ZAVOD DR ZOTOVIĆ”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,OPŠTINA VLASENICA”
,,JU POLJOPRIVREDNI INSTITUT ” Banja Luka- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,BUDUĆNOST JU CENTAR ZA DJECU I OMLADINU” Derventa- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,MJEŠOVITI HOLDING ERS MP “ad Trebinje
,,OPŠTINA NEVESINJE”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,VETERINARSKO STOČARSKI CENTAR AD “- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,MIN.FINANSIJA- PLATE BUDŽETSKIH KORISNIKA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
23.04.2020.

,, UDRUŽENJE GRAĐANA HUMANITARNO UDRUŽENJE”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, OPŠTINA ROGATICA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, ELEKTROPRENOS BIH” ad Banja Luka- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, SO RUDNIK I TERMOELEKTRANA TREBINJE”
,, ZP ELEKTROKRAJINA ” ad Banja Luka- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, OPŠTINA ISTOČNA ILIDŽA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,FIZIČKA LICA”-pojedinačne uplate
,, OPŠTINA NEVESINJE”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,MIN.FINANSIJA- PLATE BUDŽETSKIH KORISNIKA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, JU DOM RADA VRANJEŠEVIĆ”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,JZU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
22.04.2020

“OPŠTINA TESLIĆ”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“JP ŠUME RS AD SOKOLAC”
“MB MOTORS” DOO DERVENTA
“KP VODOVOD” AD SRBAC
,,MIN.FINANSIJA- PLATE BUDŽETSKIH KORISNIKA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“OD KJP VODOVOD”DOBOJ
“SAVEZ AMATERSKIH KULTURNO UMJETNIČKIH DRUŠTAVA”
,,FIZIČKA LICA”- pojedinačne uplate
“EPARHIJSKI UPRAVNI ODBOR PRAVOSLAVNE EP. BANJALUČKE”
“ELEKTRODISTRIBUCIJA ” AD PALE
“HIDROELEKTRANE BISTRICA “DOO FOČA
“TELEKOMUNIKACIJE RS” AD BANJA LUKA- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMVOD” BROD
“JKP EKOSFERA” DOO STANARI
“JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA HRONIČNU PSIHIJATRIJU”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“VODE SRPSKE” JU BIJELJINA- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“OPŠTINA NOVI GRAD”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“OPŠTINA NEVESINJE”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“GRAD BIJELJINA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
21.04.

• ,,MIN.FINANSIJA-MUP”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• ,,OPŠTINA BROD”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• ,,FIZIČKA LICA”-pojedinačne uplate
• ,,ŠUME RS” ad Sokolac
• ,,JU VETERINARSKI INSTITUT RS ”
• ,,KOZARA JUMP ” Prijedor
• ,,JU MALADOST ” Prijedor
• ,,VODOVOD ” ad Čelinac
• ,,PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA” Trebinje
• ,,JU DOM LICA SA INVALIDITETOM”
• ,,OPŠTINA GACKO”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• ,,KARATE KLUB ZANSHIN” Banja Luka
• ,,JZU DOM ZDRAVLJA” Prijedor
• ,,OPŠTINA SREBRENICA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• ,,JU BAZENI” Trebinje

16.04.

• ,,FIZIČKA LICA”-pojedinačne uplate
• “ELEKTROPRIVREDA RS” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “ŽELJEZNICE RS”
• “PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ”
• “OPŠTINA PALE” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “GRAD TREBINJE” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “NOVINSKA AGENCIJA RS SRNA”
• “TOPLANA DOO” BANJA LUKA
• ” JP ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA” ISTOČNO SARAJEVO – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “OPŠTINA TESLIĆ” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “OPŠTINA GRADIŠKA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM”
• “JP RADIO DOO” BROD – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “KULTURNO SPORTSKI CENTAR” JU MODRIČA
• “CRVENI KRST” VIŠEGRAD
• JZU “SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU”
• “RUDNIK DOO” UGLJEVIK
• “JU ARGELA VUČIJAK” PRNJAVOR
• “KD FARM DOO” KOZARSKA DUBICA
• “ELEKTROHERCEGOVINA” TREBINJE
• “JP RTRS” BANJA LUKA
• “OPŠTINA BROD” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “OPŠTINA NEVESINJE” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE”
• “GRAD BANJA LUKA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “VODOVOD I KANALIZACIJA ” ISTOČNO SARAJEVO
• “MJEŠOVITI HOLDING” AD TREBINJE
• “OPŠTINA ŠEKOVIĆI” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “VODOVOD AD” GRADIŠKA
• “OPŠTINA UGLJEVIK” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “JZU SPECIJALNA BOLNICA MLJEČANICA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “EDP ELEKTRO-BIJELJINA”
• “OPŠTINA NOVI GRAD” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “KOMUNALNO PREDUZEĆE TOPLANA” AD GRADIŠKA – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
• “OPŠTINA ČAJNIČE” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja

15.04.2020.

,,KOMUNALNE USLUGE” ad Prijedor – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,OPŠTINA ROGATICA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,HIDROENERGETSKI SISTEM” Gornja Drina
,,RUDNIK I TERMOELEKTRANA” UGLJEVIK
,,JP AUTOPUTEVI” RS Banja Luka – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE”
,,OPŠTINA MODRIČA “- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,GRAD DOBOJ”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,VODOVOD “ad Prijedor – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,OPŠTINA NOVI GRAD”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,TERMONOVA” doo Ugljevik
OPŠTINA OSMACI – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
OPŠTINA ČAJNIČE – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
FIZIČKA LICA – pojedinačne uplate
,,NLB BANKA”ad Banja Luka
,,GRAD GRADIŠKA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,JAVNA USTANOVA VETERINARSKI INSTITUT “Banja Luka – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,AUTO MOTO SAVEZ” Banja Luka – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
HIDROELEKTRANE NA DRINI
OPŠTINA RIBNIK – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
OPŠTINA HAN PIJESAK – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,VODOVOD” ad ČELINAC
,,JAVNO PREDUZEĆE GRADSKO GRIJANJE”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,JP ZAVOD ZA UDŽBENIKE”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,DOM ZDRAVLJA TREBINJE”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,DOM ZDRAVLJA” SRBAC
,,GRADSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA GRADIŠKA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,HE DABAR” doo Trebinje
,,TOPLANA” ad Prijedor
,,JZU APOTEKA GRADIŠKA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
14.04.

“VODOVOD” AD BANJA LUKA
“HIDROELEKTRANE NA DRINI” VIŠEGRAD
“JU AGENCIJA ZA AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA”
“STOJNIĆ” DOO
“OPŠTINA KOTOR VAROŠ”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,FIZIČKA LICA” – pojedinačne uplate
“INTER TURS” DOO FOČA – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“ELEKTROPRENOS BIH”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“OPŠTINA SREBRENICA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“JZU DOM ZDRAVLJA TESLIĆ” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“UDRUŽENJE GRAĐANA NOVA IDEJA BANJA LUKA”
“CENTAR ZA EDUKACIJU PRO EDUCA BANJA LUKA”
“JU ERGELA VUČIJAK”PRNJAVOR
“GRAD DOBOJ” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“GRAD BIJELJINA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“SKUPŠTINA OPŠTINE MODRIČA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ” BANJA LUKA
“JU VODE SRPSKE BIJELJINA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja

13.04.

,,FIZIČKA LICA” – pojedinačne uplate
,, HIDROELEKTRANE NA VRBASU” ad Mrkonjić Grad
,, ELEKTROPRENOS BIH” ad Banja Luka – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, EKONOMSKO SOCIJALNI SAVJET RS” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, OPŠTINA BRATUNAC” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, OPŠTINA ŠIPOVO”
,, KAB OMLADINSKA ZADRUGA” Banja Luka
,, JZU BOLNICA IS”
,, JU TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE TESLIĆ”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, VODOVOD ” ad Gradiška
,, MIN. FINANSIJA I TREZORA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, MIN.POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE RS”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, GRAD BANJA LUKA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, PEKARA BLAGOJEVIĆ”
,, OPŠTINA MODRIČA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja

10.04

,,FIZIČKA LICA” – pojedinačne uplate
,, UDRUŽENJE GRAĐANA HUMANITARNO UDRUŽENJE”
,, GRAD GRADIŠKA”
,, JAVNA USTANOVA GLAS SRPSKE”
,, VODOVOD ” ad Banja Luka
,, MH ERS MP” ad Trebinje
,, JZU BOLNICA NEVESINJE” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, BUDUĆNOST KP” ad Laktaši
,, AGN DOO ARHITEKTURA GRAĐEVINARSTVO I NEKRETNINE”
,, GRADSKI ODBOR SUBNOR” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, ELEKTROPRENOS BIH” ad Banja Luka – izdvajanja zaposlenih iz neto
primanja
,, OPŠTINA KUPRES”
,, INTEGRAL INŽENJERING” ad Laktaši
,, JP PUTEVI RS” Banja Luka
,, OPŠTINA FOČA”
,, JP PROTIVGRADNA PREVENTIVA” GRADIŠKA
,, JZU BOLNICA SVETI VRAČEVI” BIJELJINA
,, JP PROTIVGRADNA PREVENTIVA” GRADIŠKA – izdvajanja zaposlenih iz
neto primanja
09.04.

,,FIZIČKA LICA” – pojedinačne uplate
“EPARHIJA ZVORNIČKO -TUZLANSKA” BIJELJINA
NOTAR “DELIĆ ” BANJA LUKA
“JU AGENCIJA ZA CERTIFIKACIJU, AKREDITACIJU”- izdvajanja zaposlenih
iz neto primanja
“LUTRIJA RS” BANJA LUKA
“MOLSON COO RS” DOO
“ZU DIVA MEDIKA” BANJA LUKA
“FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“EU-PRAVOSUĐE”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“OPŠTINA LAKTAŠI” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“DC STANIMIR” DERVENTA
“STUDIO-MODERNA” DOO SARAJEVO – izdvajanja zaposlenih iz neto
primanja
“VODOVOD ” AD TREBINJE
“OPŠTINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA” ČELINAC- izdvajanja
zaposlenih iz neto primanja
“PRIMA COMMUNICATIONS ” DOO BANJA LUKA
“OPŠTINA ČELINAC”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“JU NACIONALNI PARK DRINA” SREBRENICA – izdvajanja zaposlenih iz neto
primanja
“ČISTOĆA I ZELENILO” AD ČELINAC
08.04.

​,,JAVNI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA”
,,JU VODE SRPSKE” BIJELJINA – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,JP PUTEVI RS ” BANJA LUKA
,,VETERINARSKO STOČARSKI CENTAR ” ad BANJA LUKA – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,OPŠTINA LAKTAŠI”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,FIZIČKA LICA” – pojedinačne uplate
,,JU KSC PETAR KOČIĆ” MRKONJIĆ GRAD – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,GRAD IS” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,AD GRADSKA TOPLANA” DOBOJ- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,TURISTIČKA ORGANIZACIJA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,ENSA BH”
,,KRAJINAPETROL ” ad Banja Luka – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,OPŠTINA JEZERO” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja

07.04.2020.

“JU AGENCIJA ZA CERTIFIKACIJU I AKREDITACIJU”
“OLD GOLD KOMERC” DOO DVOROVI
“SAVEZ SINDIKATA RS”
,,FIZIČKA LICA”- pojedinačne uplate
“JU FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAAVANJE
INVALIDA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“OPŠTINA MRKONJIĆ GRAD”
“JP VODOVOD AD” NEVESINJE
“JU GERONTOLOŠKI CENTAR”
“POLJOPREMA MT” DOO BILEĆA
“TRGOVINA NAŠ MARKET ”
“FONDACIJA INOVACIONI CENTAR” BANJA LUKA
“KOMUS JAVNO PREDUZEĆE” AD NEVESINJE
“RAZVOJNA AGENCIJA RS”
“GRAD BANJA LUKA” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“EKO TOPLANA” BANJA LUKA
“OPŠTINA ISTOČNA ILIDŽA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“SO TRNOVO”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“AGRARNI FOND BIJELJINA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“OPŠTINA STANARI”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“OPŠTINA KRUPA NA UNI”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“PAN PRODUKT” DOO BANJA LUKA
“PREDSTAVNIŠTVO RS U MOSKVI”

06.04.2020.

,,ATLANTIK ARGETA” doo Sarajevo
,,OPŠTINA ČELINAC”
,,FIZIČKA LICA”- pojedinačne uplate
,, SRNA” ad
,, KRAJINAPETROL” ad Banja Luka – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, RIBARSTVO MARJANOVIĆ” doo Derventa
,, SUBOTIĆ INŽENJERING” doo Stanari
,, GLOG JKP” doo Istočni Stari Grad – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, UG CEZAR ” doo
,, GRAD BANJA LUKA”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, GRAD BANJA LUKA”
,, OPŠTINA LAKTAŠI” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,, ZU APOTEKA ZT ZDRAVLJE” Mrkonjić Grad
03.04.2020.

“VEZUV RS” doo Banja Luka
,,FIZIČKA LICA”-pojedinačne uplate
“OPŠTINA LAKTAŠI” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“MARKOVIĆ INVEST” doo Laktaši
,, MH ERS MP” ad Trebinje – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
“OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“OPŠTINA KALINOVIK”- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“ELEKTRO DOBOJ ” – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
“PALMA TRVL ” LAKTAŠI
” GRAD ” AD BIJELJINA
” OPŠTINA ČELINAC “- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja

02.04.2020.

„JKP VELA SELJANI“ d.o.o. Rogatica
Fizička lica- pojedinačne uplate
„ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE“ – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
„NELT“ d.o.o. Istočno Sarajevo
OPŠTINA LAKTAŠI- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
„JU ANDRIĆEV INSTITUT“ Višegrad
„IGOKEA“ Laktaši
„SLADABONI“ d.o.o. Banjaluka
JU „GLAS REPUBLIKE SRPSKE“
„MH ERS MP“ a.d. Trebinje- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
JU „DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM“ Prijedor
JU „ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU“ – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
„CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH“
“ADVOKAT VULIN LUKA“

01.04.2020.

„FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU“ Bijeljina- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
OPŠTINA STANARI- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
„DE-POT JAVNO PREDUZEĆE“ d.o.o. – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,GAS-RES” d.o.o Banjaluka- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
„MIKROELEKTRONIKA“ a.d. Banjaluka- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
ZU „INTERMEDIK“ Banjaluka
Fizička lica- pojedinačne uplate
„AGENCIJA ZA OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE“ – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
„LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE“
„KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI“
„FPS“ d.o.o. Srebrnica
„ZAVOD ZA IZGRADNJU“ – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
JU „FOND ZA PROF. REHAB. I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA“ – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
„GARANTNI FOND REPUBLIKE SRPSKE“ – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
OPŠTINA KALINOVIK- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
„ŽITO PROM“ d.o.o.
JZU „INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO“
OPŠTINA PETROVAC-DRINIĆ

31.03.2020.

,,PENZIONERSKI REZ. FOND” Banjaluka- izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,GAS-RES” d.o.o Banjaluka
,,PROGRES” d.o.o. Bratunac
OPŠTINA DERVENTA – izdvajanja zaposlenih iz neto primanja
,,FASHION CO.” d.o.o Banjaluka
,,ELIOS“ d.o.o Banjaluka
,,KP PROGRES” a.d. Doboj
,,KANIS REGIONALNO KINOLOŠKO UDRUŽENJE” Zvornik
,,NOVO RS” d.o.o Banjaluka
„UDRUŽENJE GRAĐANA DINARSKO JADRANSKE INTEGR.“
Fizička lica- pojedinačne uplate

30.03.2020.

Fizička lica- pojedinačne uplate

27.03.2020.

„MVD“ d.o.o. Bratunac
„MG MIND“ GRUPACIJA

26.03.

„WILLIAMS“ KLADIONICE d.o.o.
„MG MIND“ GRUPACIJA
„PETRO PROJEKT“ d.o.o. Bratunac

25.03.

„OLIMPIJSKI CENTAR JAHORINA“ a.d. Pale

NAČIN UPLATE

Ministarstvo finansija Republike Srpske je otvorilo račune Fonda solidarnosti za posebne namjene za saniranje posljedica korona virusa.

Sva fizička i pravna lica, koja su u prilici da pomognu Republici Srpskoj da se izbori sa posljedicama korona virusa, svoje uplate mogu izvršiti na jedan od sljedećih računa (RPN- Fond solidarnosti):

NLB banka a.d. Banja Luka: 562-099-81260706-37 (KM)

Naša banka a.d. Banja Luka: 554-004-00000439-72 (KM)

Unikredit banka a.d. Banja Luka: 551-790-22207349-49 (KM)

Komercijalna banka a.d. Banja Luka: 571-010-00002383-93 (KM)

Nova banka a.d. Banja Luka: 555-090-00137261-52 (KM)

Takođe, za uplate je otvoren i devizni račun:

Nova banka a.d. Banja Luka BA395551101000275797 (EUR)

Prilikom uplate sredstava na navedene račune u KM valuti obavezno je popunjavanje polja javnih prihoda, na sljedeći način:

Broj poreskog obveznika: Jedinstveno identifikuje poreskog obveznika koji vrši uplatu (JIB) ili (JMBG);

Vrsta uplate: 0 – redovna uplata;

Vrsta prihoda: zavisno od vrste sredstava;

Poreski period od: Početak poreskog perioda;

Poreski period do: Završetak poreskog perioda;

Opština: Poreski obveznik popunjava šifru opštine prema šifarniku opština, prilikom uplate poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda;

Budžetska organizacija: 0406001 – Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske;

Poziv na broj: Slobodno polje (registarski broj, broj sa rješenja i slično ili 0000000000).

Kod uplate sredstava Fondu u polju javnih prihoda za vrstu prihoda unosi se odgovarajuća šifra:

731211 – Tekući grantovi od pravnih lica u zemlji;

731212 – Tekući grantovi od fizičkih lica u zemlji;

(koronavirususrpskoj.com)