Vijesti 05.03.2016.

Spomenici čekaju propise i sanaciju

ČITANJE: 1 minuta
ban brdo spomenik
Veliki dio od 145 spomenika kulture na području grada, koliko ih se nalazi na evidenciji Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, u lošem su stanju i potrebna im je sanacija.

Pored novca, problem predstavlja i odsustvo propisa kojim se određuje nadležnost nad nekim od njih.

– Nadležnost grada je da obezbjeđuje zaštitu spomenika i kulturnih dobara, osim onih koji su zakonom utvrđeni kao dobra od značaja za Republiku. Ovu listu donosi Ministarstvo prosvjete i kulture RS i njeno utvrđivanje je trenutno u postupku. Nakon što lista bude zvanično objavljena znaćemo koja kulturna dobra su u nadležnosti grada i moći ćemo planirati sredstva za brigu o njima – rekli su u Odjeljenju.

Kada su u pitanju investicije za zaštitu kulturnih dobara, grad je budžetom za ovu godinu predvidio 700.000 KM za sanaciju krovišta Banskog dvora, što predstavlja prvi korak ka daljoj sanaciji ovog objekta.

Viši stručni saradnik u Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa RS Milena Timotija rekla je da je Banski dvor među najugroženijim kulturnim dobrima.

– Fasada Banskog dvora jedna je od najreprezentativnijih u gradu i predstavlja kulturno dobro od velikog značaja. Njena zaštita je prioritet kada je u pitanju projekat sanacije ovog objekta – naglasila je Timotija.

(Glas)