Srebrenka Golić: Elektronske građevinske dozvole dovešće strane investitore

S ciljem povećanja konkurentnosti u oblasti građenja, te privlačenja stranih investitora Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS nastoji da uspostavi jednostavan sistem izdavanja građevinskih dozvola, uz minimum formalnosti i što niže troškove postupka.

Rekla je ovo u intervjuu za “Glas Srpske” ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, naglasivši da je put za realizaciju zacrtanih ciljeva uspostavljanje sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola.

– Time bi u potpunosti bila izmijenjena sadašnja praksa gdje se postupak vodi na osnovu dokumentacije u papirnoj formi – rekla je Golićeva.

GLAS: Šta su najveći problemi u sadašnjem postupku izdavanja građevinskih dozvola?

GOLIĆ: Neuređeni imovinsko-pravni odnosi, neažurnost javnih evidencija o nepokretnostima, te nedovoljna pokrivenost teritorija lokalnih zajednica sprovedbenim planovima su značajniji problemi koji usporavaju izdavanje dozvola. Tu je i loš kvalitet postojećih planova, koji često nisu u digitalnoj formi, ali i neefikasnost u radu organa uprave i javnih preduzeća. Neosnovano visoki iznosi pojedinih naknada takođe otežavaju izdavanje dozvola.

GLAS: Šta je potrebno uraditi da u Srpskoj zaživi sistem za elektronsko izdavanje dozvola?

GOLIĆ: Osim ažuriranja evidencija o nepokretnostima i uspostavljanja elektronske baze, neophodno je smanjiti broj formalnosti, izvršiti reviziju svih naknada, uspostaviti  jedinstveni informacioni sistem, te obezbijediti odgovarajući softver i opremu. To podrazumijeva izmjenu i dopunu većeg broja postojećih zakona i propisa pa Vlada Srpske treba da donese dokument kojim će se utvrditi obaveze i rokovi za usaglašavanje potrebnih propisa.

GLAS: Kada bi u Srpskoj mogao biti uveden sistem za izdavanje elektronskih dozvola?

GOLIĆ: Implementacija projekta “Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga u jugoistočnoj Evropi”, koji se sprovodi u organizaciji GIZ-a i USAID-a s ciljem usaglašavanja sa EU standardima, u RS i FBiH planirana je od ove godine. Međutim, da bi se projekat mogao realizovati, neophodno je da se bar urbana područja pokriju dokumentima u digitalnoj formi i da javne evidencije o nekretninama budu pretvorene u digitalnu formu.

GLAS: Kako će sistem izgledati kada zaživi?

GOLIĆ: Organi nadležni za izdavanje građevinskih dozvola radiće po principu jednošalterskog sistema i potrebne dokumente pribavljaće sami po službenoj dužnosti u elektronskoj formi. Administrativne takse i naknade koje se plaćaju javnim preduzećima će se vjerovatno ukinuti. Postupak će biti transparentniji, investitorima će donijeti uštede, a lokalnu administraciju učiniti efikasnijom. Takođe, biće sužen prostor za korupciju, a sistem predviđa i prekršajne kazne za službena lica koja u postupku prekorače propisane rokove.

Jednošalterski sistem

GLAS: U Banjaluci je od 1. januara počela primjena pilot projekta za izdavanje elektronskih dozvola u oblasti prostornog uređenja i građenja. Da li će i druge lokalne zajednice biti uključene u projekat?  

GOLIĆ: Gradiška ima potpisane sporazume sa svim učesnicima u postupku izdavanja dozvola i očekujemo da će ova opštini ubrzo započeti realizaciju projekta. I Bijeljina je iskazala interes, kao i još neke lokalne zajednice.

(Glas Srpske)

Izrađena Strategija razvoja Banje Luke za idućih deset godina

Skupština grada Banje Luke odrediće se 24. oktobra ove godine o Nacrtu strategije razvoja Banje Luke za narednih deset godina, dokumenta koji bi trebao da utvrdi ključne pravce razvoja grada do 2027. godine, saopšteno je na današnjoj sjednici skupštinskog kolegijuma.

Podrška za devet projekata udruženja građana

Devet projekata udruženja građana biće podržano u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu, kojeg sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa Gradom Banja Luka.

DRAŠKO STANIVUKOVIĆ: Ne napuštam, nego preuzimam PDP

Poslije poraza opozicije političari koji su izgubili osam ili devet izbora moraju da se sklone i daju priliku nama mladima, koji želimo potpuni preporod društva, poručuje Draško Stanivuković (PDP), jedini siguran opozicionar u Narodnoj Skupštini Republike Srpske.