Vijesti 17.11.2015.

Šta je bio cilj Izetbegovićeve “Islamske deklaracije”?

ČITANJE: 2 minute
alija-izetbegovic
Na suđenju generalu Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom svjedok Mile Dmičić izjavio je da je ratni bošnjački lider Alija Izetbegović sprovodio svoju “Islamsku deklaraciju” kao program islamizacije muslimanskog naroda, s ciljem dominacije u nezavisnoj BiH.

Dmičić, koji je do izbijanja rata, u proleće 1992. godine, bio generalni sekretar Predsjedništva BiH, rekao je da je takva politika bila oličena u Izetbegovićevoj predratnoj izjavi “o žrtvovanju mira za stvaranje suverene, nezavisne i samostalne BiH”.

– Duh “Islamske deklaracije” je dolaženje do samostalne, suverene i nezavisne BiH… izvan jugoslovenske federacije, bilo cijele ili krnje – rekao je Dmičić, napominjući da Izetbegović nije otvoreno pokazivao da je za sukob i da je prije propasti međurepubličkih pregovora o opstanku Jugoslavije, “djelovao mirotvorno”.

Na pitanje Mladićevog advokata Branka Lukića koliko je Izetbegović bio otvoren za neislamske ideje, Dmičić je rekao da je Izetbegović bio “pripremljen politički lider”.

Komentarišući citat iz “Islamske deklaracije” da “muslimani mogu ginuti samo s imenom Alaha na usnama i u slavu islama”, Dmičić je rekao da se stiče utisak o neprihvatanju zapadnih demokratija, jer one kvare islam.

– Srž je da bi BiH trebalo da bude organizovana kao društvo u kojem će biti zaštićeni interesi islama – ocenio je Dmičić.

Na pitanje kako su Srbi gledali na ovu deklaraciju, u kojoj se Izetbegović zalagao za “ujedinjenje svih muslimana i stvaranje islamske federacije na globalnom nivou”, Dmičić je rekao da su Srbi imali strah i sa podozrenjem gledali na njen sadržaj.

Tužioci nisu imali pitanja za Dmičića, ali je predsjedavajući sudija Alfons Ori ukorio odbranu zato što je od svjedoka o činjenicama tražila da analizira “Islamsku deklaraciju” kao da je vještak.

Branilac Lukić je rekao da raspravno vijeće od početka suđenja nastoji da odbranu spriječi da u dokaze uvede Islamsku deklaraciju, ali je tu primedbu sudija Ori odbacio, pozivajući odbranu da dijelove dokumenta, koje smatra bitnim, uvede u dokaze na propisan način.

(Agencije)