Politika 21.12.2022.

Šta je Višković predstavio kao ključne ciljeve nove Vlade Srpske?

ČITANJE: 3 minute

Na današnjoj Posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske poslanici će izabrati novu Vladu, na čijem čelu će ponovo biti Radovan Višković. Sjednica je počela izlaganjem mandatara, a u svom ekspozeu na 32 strane on je predstavio ključne ciljeve nove Vlade.

Sastav

Mandatar Radovan Višković izabrao je buduće ministre, a ko će biti članovi nove Vlade možete pogledati OVDJE.

Ciljevi

Kako je Višković rekao u svom izlaganju, obzirom na brojne izazove koji su pred Republikom Srpskom, definisano je pet reformskih stubova za naredni period.

Ključne reformske oblasti koje će biti u fokusu nove Vlade su: ekonomski rast, digitalizacija, reforma javnih preduzeća, zdravstvena i socijalna politika, te demografska obnova.

Kako je rekao, Vlada će na prvoj, konstitutivnoj sjednici imenovati tri radne grupe.

– Prva grupa imaće zadatak da do prve polovine 2023. godine izradi Socijalnu kartu Republike Srpske, koja će nam omogućiti pravednijh raspodjelu i bolje ciljanje svih vrsta socijalnih davanja z Srpskoj, te povećanje davanja za najugroženije kategorije društva – rekao je Višković.

Druga grupa, precizira mandatar, imaće zadatak da do prve polovine 2023. godine inovira Strtegiju demografske obnove, kojom će biti definisana demografska i migraciona politika, te svi resursi Srpske stavljeni u funkciju osiguranja obrazovne i kvalitetne radne snage.

– Treća grupa će imati mandat da do polovine 2024. godine izradi Strategiju održivog razvoja Republike Srpske za period 2025-2030. godina, kojom će definisati nove pravce razvoja Srpske, vezujući je za ciljeve održivog razgova do 2030. godine, a koja će biti usvojena do kraja 2024. godine – rekao je Višković.

Ekonomski rast

Prvi reformski stub, rekao je mandatar, biće realizovan kroz sljedeće reforme: završetak projekta smanjenja neporeskih davanja, optimizaciju administrativnih procedura, suzbijanje sive ekonomije, uvođenje novih mjera podrške tehnološkom razvoju, unapređenje institucionalnog okvira za podršku privredi, te unapređenje tržišta kapitala.

Digitalizacija

Kada je riječ o drugom reformskom stubu, Višković je rekao da će se on zasnivati na: izradi Registra zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i zdravstvo i javna preduzeća, nastavak reforme javne uprave, unapređenje Registra podsticaja privredi, digitalizacija procesa sa jedinicama lokalne samouprave i digitalizacija sektora osiguranja.

Reforma javnih preduzeća

Posebna pažnja Vlade RS u narednom mandatu biće usmjerena na reformu javnih preduzeća. Višković je podsjetio da je detaljna analiza stanja započeta još 2019. godine.

Reforma javnih preduzeća u narednom periodu će se zasnivati ja sljedećim reformama: uspostavljanje institucionalnih kapaciteta za efikasni nadzor i upravljanje javnim preduzećima, jačanju odgovornosti za uspješnosti, na nivou sistema i na nivou preduzeća, te jačanju strateških javnih preduzeća i preduzeća od interesa.

Zdravstvena i socijalna politika

Reformski stub koji se tiče zdravstva i socijalne politike zasnivaće se na: izradi socijalne karte, nastavku reforme zdravstvenog sistema, politike u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i politike u oblasti boračko-invalidske zaštite.

Demografska obnova

Posljednji stub, demografska obnova, prema riječima Viškovića, jedan je od najvažnijih stubova i zasnivaće se na: mjerama u oblasti demografske i migracione politike, nastavku reforme obrazovanja i mjera podrške mladima.

(A. Stojanović)