Vijesti 27.07.2016.

Stambeno zbrinjavanje brže i efikasnije

ČITANJE: 2 minute

Socijalne kategorije stanovništva, porodice sa četvoro i više djece te oni čiji su objekti porušeni ili ugroženi usljed elementarnih nepogoda imaće mogućnost da svoje stambeno pitanje riješe kroz princip socijalnog stanovanja, odnosno oni će moći da dobiju u zakup stanove u vlasništvu grada po nižim cijenama od tržišnih.

To je dio nove  odluke o stanovima u svojini grada koja će se naći na idućoj Skupštini grada.

– Do sada se ovom problematikom bavila komisija u Centru za socijalni rad, a na osnovu ove odluke grad će imati veći uticaj u ovom pitanju – rekao je načelnik Odjeljenja za stambene i komunalne poslove i poslove saobraćaja Zoran Novaković.

U prijedlogu nove odluke pojašnjeno je da odlukom o stanovima u svojini grada koja je na snazi ovaj vid stambenog zbrinjavanja nije bio precizno regulisan pa je bilo potrebno urediti na koji način će biti dodjeljivani stanovi iz tog stambenog fonda.

Kategorije lica i kriterijumi za davanje u zakup stanova, prema dokumentu koji treba da bude usvojen, utvrđivaće se svakim pojedinačnim projektom stambenog zbrinjavanja o čemu odluku donosi Skupština grada.

– Rang-listu prijavljenih potencijalnih korisnika utvrđuje prvostepena komisija, koju imenuje gradonačelnik, a o prigovorima na rang-listu odlučuje drugostepena komisija, koju takođe imenuje gradonačelnik – stoji u prijedlogu odluke o stanovima.

Dodato je da će visinu zakupnina u zavisnosti od tipa stambene jedinice, zone stanovanja i eventualno korišćenja koeficijenta pogodnosti stanovanja utvrđivati Skupština grada na prijedlog gradonačelnika.

Odbornik DNS-a u Skupštini grada Boran Bosančić kaže da je ova odluka pozitivna i da je njen cilj poboljšanje socijalne kategorije stanovanja.

– Jedina mala primjedba je na to što se ti stanovi dodjeljuju na neodređeno vrijeme, mislim da te elemente odluke treba malo pogledati i vidjeti zašto je takvo rješenje – kazao je Bosančić.

Dodaje da vjeruje da će, uprkos tome što grad preuzima veću odgovornost i Centar za socijalni rad biti uključen u komisiju koja će biti formirana od strane gradonačelnika. Predsjednik Udruženja četiri plus Jovan Radovanović kaže da je veliki broj porodica sa četvoro i više djece kojima treba stambeno zbrinjavanje.

– Svakodnevno nam se javljaju oni koji traže pomoć. Nadam se da će nam ovaj prijedlog pomoći da se problemi ovih porodica rješavaju – rekao je  Radovanović.

Mogućnost subvencija

U prijedlogu odluke navedeno je da postoji mogućnost da troškovi zakupnine budu subvencionisani.

– Iznos subvencije određuje se u zavisnosti od visine prihoda članova zajedničkog domaćinstva zakupca, veličine stambene jedinice i troškova održavanja stambene jedinice i zajedničkih dijelova stambenog objekta – piše u dokumentu.

(Glas Srpske)