Politika 26.05.2021.

Stanivuković o suficitu u gradskoj kasi: Radojičićev plus poješće nam republički minus

ČITANJE: 4 minute

Prethodna administracija je, prema zvaničnim evidencijama, novoj ostavila višak novca u gradskoj kasi, i taj novac bi se mogao iskoristiti za određene projekte.

S druge strane, iz aktuelne administracije Grada Banjaluka poručuju da će taj plus “pojesti” minusi koji su posljedica postupaka republičkog nivoa, te skupštinske većine, u kojima vlada suprotna politička opcija, piše Srpskainfo.

Ovaj višak je registrovan u Konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta grada za 2020. godinu, koji će razmatrati odbornici na današnjem zasjedanju Skupštine grada. Prema informacijama iz tog dokumenta, lani je evidentiran suficit od 6,8 miliona KM. To u praksi znači da su u 2020. godini rashodi Grada Banjaluka, kojeg je u tom momentu predvodio nekadašnji gradonačelnik Igor Radojičić, bili manji od prihoda. Prema tim podacima, novoj administraciji na čelu s gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem ostala su određena sredstva na raspolaganju.

Stavke

Savjetnica aktuelnog gradonačelnika za finansijsko upravljanje i kontrolu, te bivša načelnica Odjeljenja za finansije, prethodne gradske administracije, Božana Šljivar je rekla da je ovaj suficit nastao iz nekoliko razloga.

– Planirani poreski i neporeski prihodi, bez naknade po ugovorima sa investitorima, ostvareni su u iznosu od 102,5 odsto, odnosno za 2,6 miliona KM više u odnosu na planirane. Zabilježena je niža realizacija tekućih rashoda, 95,5 odsto u odnosu na plan, kao posljedica prolongiranja ili potpunog odlaganja određenih aktivnosti kod većine korisnika budžeta, a zbog krize izazvane pandemijom virusa korona – navela je ona.

Navodi da je prošle godine evidentirano i niže izvršenje kapitalnih izdataka, koji su realizovani sa 82 odsto u odnosu na plan. Dodaje da će se značajan dio ovih izdataka/projekata nastaviti finansirati i planiran je budžetom za 2021. godinu, jer su u pitanju projekti koji se finansiraju putem emisije obveznica, te iz suficita iz prethodnog perioda.

– Uspješno je provedena emisija obveznica, u iznosu od 12 miliona KM, te je iz ovih sredstava finansiran dio kapitalnih projekata u 2020. godini, odnosno kompenzovan je pad prihoda. Iz Fonda solidarnosti za obnovu RS doznačeno je 4,05 miliona KM, što je ublažilo pad prihoda u 2020. godini – precizirala je ona.

Skupština

Objasnila je da je sljedeći korak analiza strukture ostvarenog suficita, kako bi se utvrdilo koji iznos je stvarno raspoloživ za raspodjelu. Nakon toga ide izrada odluka o raspodjeli tih sredstava, koja se upućuje Skupštini grada na razmatranje i usvajanje.

– U našem slučaju analiza je u toku, ali se preliminarno može procijeniti da bi suficit raspoloživ za raspodjelu mogao iznositi najmanje oko 2,5 miliona KM. Naime, od ukupnog neraspoređenog suficita – 6,8 miliona KM, dio sredstava se odnosi na neutrošena namjenska sredstva, koja imaju svoju unaprijed definisanu namjenu i ne mogu se raspoređivati za novu potrošnju u ovoj godini – kazala je ona.

Objasnila je da će odluka o raspodjeli suficita biti uvrštena u rebalans budžeta za 2021. godinu, s obzirom da ona predstavlja izmjenu strukture zvanično usvojenog budžetskog okvira.

– Prema propisima, suficit raspoloživ za raspodjelu se prioritetno koristi za pokriće nepokrivenog deficita, što nije slučaj kod Grada Banjaluka za suficit iz 2020. godine, zatim za supstituciju kreditnih zaduženja i naravno, za novu potrošnju, koja nije planirana usvojenim budžetom  2021. godine – navela je Šljivareva.

Problemi

Gradonačelnik Draško Stanivuković je rekao da je rano govoriti o raspoređivanju suficita, te da će ga “pojesti” drugi nedostaci.

Tu je prije svega mislio na odluke republičkog nivoa, ali i poteze skupštinske većine, koji pripadaju suprotnoj političkoj opciji.

– Skupštinska većina se svojim amandmanima pobrinula da se smanji poreska stopa za porez na nepokretnost čime su umanjeni prihodi Grada za četiri miliona KM. Tu je i opredjeljenje Vlade RS o povećanju neoporezivog dijela dohotka, što prema našim procjenama znači još četiri miliona KM manje u budžetu. Isto tako, tu imamo veće kamate po osnovu kredita, a stiže na naplatu i emisija obveznica iz prošle godine. Nama je ostavljeno mnogo više problema, bar tri puta više od suficita – kazao je Stanivuković i naglasio da će biti potrebno dosta napora aktuelne administracije da se nadoknade svi ti minusi.

(E.M)