Vijesti 17.03.2018.

Starije osobe bez osnova zakinute za besplatno liječenje

ČITANJE: 3 minute

Ustavni sud RS ocijenio je da odredba, prema kojoj se osiguranicima starijim od 65 godina zdravstvene knjižice bez uplaćenih doprinosa ovjeravaju samo u slučaju socijalne potrebe, nije u skladu s Ustavom Srpske i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Razmatrajući inicijativu o ocjeni ustavnosti i zakonitosti ove odredbe Pravilnika o utvrđivanju svojstva osiguranog lica, matičnoj evidenciji i zdravstvenoj knjižici, koji je donio Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja RS,  Sud je ocijenio da je donosilac dokumenta izašao iz okvira svojih ovlašćenja, jer je podzakonskim aktom uveo dodatni uslov za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu. Taj uslov odnosi se na rješenje Centra za socijalni rad kojim se dokazuje da je lice u stanju socijalne potrebe.

Prema ocjeni Suda, navedenom odredbom narušeno je i načelo zakonitosti Ustava RS, prema kojem propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom. U ovom slučaju utvrđeno je da je došlo i do povrede načela ustavnosti jer je osporena norma pravilnika suprotna članu Ustava, kojim je, između ostalog, utvrđeno da stara lica imaju pravo na zdravstvenu zaštitu iz javnih prihoda.

Iz Fonda zdravstva ističu da su obaviješteni o ovoj odluci Ustavnog suda Srpske i da će u idućem periodu o tome upoznati i Upravni odbor.

– Nakon toga ćemo donijeti odluku o daljem postupanju i eventualnim promjenama u našim aktima – rekli su u Fondu.

Ističu da su pravilnik izmijenili prije pet godina kako bi spriječili zloupotrebe mogućnosti ovjere knjižica bez uplate doprinosa.

– Dešavalo se da penzioneri koji su ostvarili penzije u inostranstvu, a koji treba sami da uplaćuju doprinos za zdravstveno osiguranje, to nisu činili iako su im penzije bile daleko iznad prosječnih penzija, pa čak i plata u Srpskoj – naveli su u Fondu.

Dodaju da je zbog toga zdravstveni sistem gubio značajna finansijska sredstva, što se direktno odražavalo i na zdravstvenu zaštitu osiguranika.

U Fondu zdravstva podsjećaju da je plaćanje doprinosa zakonska obaveza te da se doprinosi moraju uplaćivati i za kategorije kojima se uvijek ovjeri zdravstvena knjižica, kako im ni u jednom momentu ne bi bila uskraćena zdravstvena zaštita.

– To ne znači da za ta lica nije potrebno da se uplaćuju doprinosi. Nijednom starijem licu koje nema realnih mogućnosti da uplaćuje doprinose nikada nije uskraćena zdravstvena zaštita – istakli su u Fondu.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Dragan Bogdanić kaže da je upoznat s ovom odlukom Suda i poručuje da će Fond morati mijenjati pravilnik.

– Tražiću od Fonda da promijeni pravilnik i da ga uskladi sa važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u Srpskoj. To je jedino rješenje nastalog problema – rekao je Bogdanić.

Zakon

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti garantovano je na nivou Republike obezbjeđivanje zdravstvene zaštite pod jednakim uslovima određenim kategorijama lica koja su od posebnog socijalno-medicinskog značaja.

To su djeca do navršenih 15 godina, trudnice, lica sa invaliditetom, lica u stanju mentalne retardacije, borci, ratni vojni invalidi i osobe starije od 65 godina.

(Glas Srpske)