Vijesti 19.09.2021.

STATISTIKA “BH. NOVINARA”: U verbalnim napadima na novinarke prednjači Dodik

ČITANJE: 2 minute

Političari u BiH su najčešći kršioci novinarskih prava, a na meti napada, pogotovo verbalnih, sve češće su žene novinarke, svjedoči istraživanje Udruženja BH novinari, kao i statistike Linije za pomoć novinarima i novinarkama.

Od 2019. do jula 2021. zabilježili smo 40 slučajeva rodno zasnovanog nasilja prema ženama novinarkama. Statistike rastu i nisu precizne, jer ima novinarki koje iz straha ne prijave nasilje kroz koje prolaze – istakla je Vildana Džekman, pravnica u Liniji za pomoć novinarima i novinarkama, koja djeluje u sklopu Udruženja BH novinari.

Džekmanova je na nedavno držanom onlajn sastanku na ovu temu podsjetila da je uz podršku Udruženja osnovana Mreža žena novinarki, s ciljem da se osiguraju “stepenice podrške za borbu protiv svih oblika nasilja i napada na integritet novinarki”.

Statistike pokazuju da su u čak dvije trećine slučajeva, koji su prijavljeni, političari kršioci novinarskih prava i medijskih sloboda u BiH.

– Po broju napada na novinare, a pogotovo na novinarke, prednjači Milorad Dodik, sa 17 mizoginih napada na novinarke u posljednjih nekoliko godina. Nijedan od tih napada nije sankcionisan – navode u Udruženju BH novinari.

Najnovije istraživanje, koje je provelo ovo udruženje, pokazuje da novinarke nemaju povjerenja u institucije.

Na skali od jedan do pet, novinarke su rad policije ocijenile sa 2,3. Većina ispitanica, više od 60 odsto njih, ocjenjuje rad policije u ovom segmentu lošim ili vrlo lošim.

– Više od tri četvrtine ispitanica ocijenilo je rad sudova i tužilaštava kao loš ili izrazito loš, sa prosječnom ocjenom od 1,9. Ocjene za instituciju ombudsmana BiH je 2,4, a za džender centre i komisije za ravnopravnost polova 2,9 – navode u udruženju.

Od 12 ispitanih novinarki, koje navode da su doživjele napade, samo jedna se obratila za pomoć policiji.

(SB)