Politika 04.10.2021.

Stevandić uputio pismo Savjetu ministara BiH: Hitno izmijeniti postojeće regulative

ČITANJE: 2 minute

Predsjedavajući Srpskog kluba u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH dr Nenad Stevandić uputio je pismo Savjetu ministara BiH povodom krize za kiseonikom. Pismo prenosimo u cjelosti:

“Kako su na snazi epidemiološke i druge mjere koje se regulišu vanrednim stanjem koje je na snazi, a kako vam je poznato da u oba entiteta i Brčko distriktu postoji nestašica kiseonika za liječenje pacijenata, što bitno ugrožava zdravlje stanovnika i otežava njihovo liječenje, želimo da uputimo hitan apel i da vas zamolimo da preduzmete mjere iz svoje nadležnosti u cilju prevazilaženja ove krize.

Bolnice i druge zdravstvene ustanove trenutno nisu u mogućnosti da nabave važeću frakciju kiseonika koja je numerisana kao medicinski, a ima ista svojstva kao i tekući kiseonik kvaliteta preko 99,5 % sastava, koji mnoge zdravstvene ustanove nabavljaju dugi niz godina i koji se nesmetano koristi za  oksigenaciju i hiperbarično liječenje.

Sakupljajući informacije iz Bosne i Hercegovine i okruženja došli smo do saznanja da trenutno kvalifikovani ponuđači medicinskog kiseonika ne mogu zadovoljiti više od oko trećine potreba u BiH, što medicinske ustanove i njihov menadžment dovodi u nemoguću situaciju da krše propise ili uopšte ne liječe pacijente. Zdravstvene ustanove nisu regulator tržišta i ne mogu samostalno da riješavaju ovaj problem, a slično važi i za ministarstva zdravlja u oba entiteta, te će zajedno biti prinuđeni da samostalno donose propise i odluke jer je vanredna situacije na snazi u oba entiteta. S tim u vezi, želimo da vas podsjetimo da je vaša nadležnost i odgovornost da ih obavijestite o tome da niste u mogućnosti da reagujete ili  da koordinišete, što takođe predstavlja zakonsku obavezu u vanrednim situacijama.

Budući da su moguće nesagledive posledice po ljudske živote i da se ova kriza koristi u političke svrhe za izazivanja sukoba i za produbljivanje krize koja prijeti ugrožavanju javnog zdravlja stanovništva, molimo vas da, u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, te nadležnostima koje ima Stručni savjet Agencije za lijekove i medicinska srdstva BiH, preduzmete mjere iz vaše nadležnosti kako bi se, promjenom postojeće regulative (što su već učinile mnoge zemlje u okruženju i Evropskoj uniji), ministarstvima zdravlja oba entiteta omogućilo da nabave nedostajuće količine medicinskog kiseonika s ciljem pravovremenog i adekvatnog liječenja stanovništva.”

(E.M)