Biznis 11.11.2016.

Stipendije najboljim studentima elektrotehnike i informacijskih tehnologija

ČITANJE: 4 minute

Mtel već sedmu godinu zaredom, u čast jednog od najvećih umova sa ovih prostora Mihajla Pupina, dodjeljuje stipendije najboljim studentima elektrotehnike i informacijskih tehnologija.

Upravo je mjesec novembar 2016, mjesec u kojem se najbolji studenti u BiH mogu prijaviti na ovaj konkurs, te dobiti svu podršku ove kompanije na svom putu ka cilju.

Pupin, čovjek koji je umnožavao dobro

Pupin je naučnik kojem današnji moderni svijet duguje mnogo, naročito kada je u pitanju telefonija. Zahvaljujući upravo pupinovim kalemovima, odnosno Pupinovim pronalascima, svijet je imao priliku da koristi, između ostalog, i blagodeti međugradskog i međunarodnog telefonskog saobraćaja. Ali, i pored urođenog talenta i dara za prirodne nauke, možda ne bi uspio da ostvari sve svoje genijalne ideje da nije imao podršku onih koji su u njemu prepoznali čovjeka budućnosti. Prvu stipendiju je dobio već u srednjoj školi koju je pohađao u Pančevu, zahvaljujući zalaganju prote Živkovića, koji je u ovom mladom čovjeku vidio potencijal koji će se kasnije razviti do vizionara i čovjeka čije ime će istorija pamtiti. Čak i nakon što je otišao iz Pančeva u Prag, nastavio je svoje školovanje upravo zahvaljujući stipendiji koju je primao iz Pančeva. Nedugo zatim, 1874. godine, ipak odlazi u Ameriku, gdje pet godina uči jezike, te nakon toga upisuje studije na Kolumbija koledžu u Njujorku. I ovaj koledž ga zbog primjernosti oslobađa plaćanja školarine, a kada se vrati u Evropu nakon završenih studija u Americi 1883. godine, ponovo zahvaljujući stipendiji za studije matematike i fizike nastavlja školovanje na Univerzitetu Kembridž u Velikoj Britaniji. Doktorat je odbranio u Berlinu 1889. godine i to iz oblasti fizičke hemije.

U svojoj autobiografiji „Od pašnjaka do naučenjaka“, istinitoj priči o pastiru koji je postao jedan od preteča ere telekomunikacija, Pupin spominje trenutak kada iz pisma doznaje da je dobio stipendiju: „Dohodak od ovog zaveštanja daće se kao štipendija jednom đaku koji je svršio Kolumbiju, da bi mu se pomoglo da uči eksperimentalnu fiziku. Ta štipendija zvaće se ’Zavlada Džona Tindala’, a iznosi preko pet stotina dolara godišnje. Međutim, on i Rud, profesor fizike na Kolumbiji, misle da sam ja najzgodniji kandidat za tu štipendiju. Ovako neočekivane stvari dešavaju se retko, a kada se dese, nose sobom veru: da ipak ima onoga što se zove sreća.“

Pupin je iza sebe ostavio 34 patenta i svijetu je darovao važne radove i pronalaske. Pored toga, pamteći podršku koju je tokom života dobijao od drugih, oformio je fond čija su se sredstva koristila za pomaganje školovanja, a stipendije su dodjeljivane jednom godišnje na praznik Svetog Save. Takođe, osnovao je „Fond Mihajla Pupina“, koji je dodijelio Srpskom privrednom društvu za školovanje omladine i za nagrade za „vanredne uspehe u poljoprivredi“, kao i u Idvoru, svom rodnom mjestu, za nagrađivanje učenika i pomoć crkvenoj opštini. Zahvaljujući Pupinovim donacijama, Idvor je dobio čitaonicu, stipendirala se omladina za školovanje u oblasti poljoprivrede, a finansirala se i elektrifikacija i izgradnja vodovoda. Osnovao je i zadužbinu pri Narodnom muzeju u Beogradu, u čiju je imovinu uložio milion dinara. Pored zadužbina i fondova, Pupin je bio veoma aktivan i u organizovanju i sakupljanju humanitarne pomoći u Prvom svjetskom ratu, čak je i ličnim sredstvima garantovao isporuke hrane Srbiji, bio je i na čelu Komiteta za pomoć žrtvama rata, kao i aktivan u osnivanju društva za pomoć djeci koje je nabavljalo lijekove i odjeću i nalazilo domove za ratnu siročad.

Iz ovog primjera života jednog velikog uma, jasno je koliko je važan oslonac i podrška na putu mladog čovjeka da ostvari svoj puni potencijal, ali i kako bi sutra taj isti čovjek učinio ovaj svijet boljim mjestom, činivši za druge ono što su drugi činili za njega. Istorija pamti mecene i dobročinitelje, bez kojih mnoga umjetnička djela i naučna otkrića ne bi postojala. Danas, u moderno doba, tu su kompanije i organizacije koje, između ostalih, preuzimaju na sebe ovaj plemenit posao podrške talentima na njihovom putu ka budućnosti, za dobrobit tih mladih ljudi, ali i čitavog društva.