Biznis 24.12.2022.

Stižu “digitalni” evri

ČITANJE: 2 minute

Za njegovu upotrebu ne bi bilo nužno koristiti bankovni račun, već samo mobilnu aplikaciju. Sistem mora biti načinjen tako da niko od institucija ne može vidjeti stanje na računima građana, niti imati mogućnost da analizira njihova plaćanja.

Takav novac bi bio elektronsko sredstvo plaćanja, kojim bi se mogli služiti svi u evrozoni, a bio bi siguran i jednostavan za upotrebu kao gotovina danas, dok za njegovu upotrebu ne bi bilo nužno koristiti bankovni račun, već samo mobilnu aplikaciju.

Evropska centralna banka pokrenula je u oktobru prošle godine taj projekt i radnu grupu, s ciljem istraživanja mogućnosti plasiranja vlastite digitalne valute.

Radna grupa je već načinila određene korake, a u najnovijem izvještaju o napretku je istakla četiri ključna područja na kojima se trenutno radi, prenosi Bankar.me.

Prva faza podrazumijeva dizajn ove valute i načina funkcionisanja monetarnog sistema.

Za to je, kažu, ključna saradnja privatnog i javnog sektora, bitno je odrediti koje su tačno uloge ESB-a kao izdavača i ostalih posrednika na tržištu, kao i ko će i kako distribuirati digitalni evro do krajnjih korisnika.

Radi se na određivanju uloga pokretača transakcija, autentifikacije, provere fukncionisanja, i ostalih aktivnosti pri plaćanjima, kao i finalnog namirenja među svim uključenim stranama.

Drugi bitan dio sistema je model namirenja, odnosno sistem koji će provjeriti da onaj koji plaća ima dovoljno novca, da ga se može prebaciti primaocu, kao i da se istovremeno on skine s jednog i nađe na drugom računu. Za to bi trebalo da budu zadužene centralne banke iz evrozone i njihovi saradnici.

Sistem mora biti načinjen tako da niko od institucija ne može vidjeti stanje na računima građana, niti da može da analizira njihova plaćanja. Treće, prebacivanje iz gotovine u digitalni evro mora biti jednostavno, kao i prebacivanje novca iz centralnobankarskog u javni i obrnuto. Sve to bi trebalo da se radi bez prekida, neprekidno 24 sata dnevno, 365 dana u godini, i bez problema, kao da je riječ o prenosu gotovine “iz ruke u ruku”.

Na kraju, potrebno je stvoriti zajednička pravila, uz koja bi plaćanja digitalnim evrom funkcionisala u cijelom evropodručju, bez obzira na granice.

Rad na knjizi takvih pravila započeće već u januaru sljedeće godine.