Vijesti 28.07.2021.

Stručnjaci će analizirati izgled fasada u Banjaluci

ČITANJE: 1 minuta

Da bi se u budućnosti neki objekat izgradio ili nadogradio u užem urbanom području Banjaluke, stručnjaci će morati da odobre izgled fasade, kako bi se spriječili projekti koji su u nedvosmislenom sukobu sa okolnim prostorom.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković imenovao je Komisiju za verifikaciju idejnih rješenja fasada za izgradnju objekata u obuhvatu posebne i prve zone gradskog građevinskog zemljišta.

Cilj ove komisije je da u užem urbanom području Banjaluke obezbijedi respekt urbanističkog konteksta šire lokacije i doprinos idejnog projekta u afirmaciji i unapređenju prostornih odnosa, kao i poštovanje zadatih urbanističkih parametara i arhitektonsko oblikovanje koje će adekvatno odgovoriti na zahtjeve lokacije.

Naime, Skupština grada Banje Luke, na sjednici održanoj 13. jula 2021. godine, usvojila je Odluku o dopuni Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, kojom je definisano da je za izgradnju novih i dogradnju, nadogradnju i rekonstrukciju postojećih kolektivnih stambenih, kolektivnih stambeno-poslovnih i poslovnih objekata u obuhvatu posebne i prve zone gradskog građevinskog zemljišta, potrebno dostaviti idejno rješenje fasada, koje će prije izdavanja lokacijskih uslova biti predmet verifikacije od strane Komisije koju imenuje gradonačelnik.

Na ovaj način će se spriječiti dalja devastacija prostora prisutna duži vremenski period, ne na način da se u svakom konkretnom slučaju osigura vrhunska arhitektura, već da se u startu spriječe projekti koji su u nedvosmislenom sukobu sa okolnim prostorom i čija bi realizacija napravila nepopravljivu štetu Banjaluci, kažu u Gradskoj upravi.

(A.M.)