Stručno vođenje kroz postavku “Zemljotres u Banjaluci”

U Kul­tur­nom cen­tru Ban­ski Dvor u Izložbe­nom sa­lo­nu Sve­ti­sla­va – Ti­se Mi­lo­sav­lje­vića da­nas u 18 časo­va održaće se stručno vođenje kroz pos­tav­ku izložbe “Ze­mljo­tres u Ba­nja­lu­ci 1969: So­li­dar­nost, obno­va i iz­gra­dnja”.

Ova izložba je za­je­dnički pro­je­kat Ar­hi­va Re­pu­bli­ke Srpske, Mu­ze­ja sa­vre­me­ne umje­tnos­ti Re­pu­bli­ke Srpske i Udruženja ar­hiv­skih ra­dni­ka Re­pu­bli­ke Srpske, a re­ali­zo­va­na je pod po­kro­vi­telj­stvom gra­da Ba­nja­lu­ke.

Is­to­rij­sko-ar­hiv­ski aspekt pos­tav­ke ko­ji čine is­to­rij­ski ma­te­ri­ja­li u vi­du fo­to­gra­fi­ja, ar­hi­te­kton­ski na­crti, građevin­ski pro­je­kti, no­vin­ske na­slo­vni­ce, raz­gle­dni­ce, ma­pe i do­ku­men­ta pred­sta­viće mr Vla­dan Vu­kliš, vi­ši ar­hi­vis­ta i po­moćnik di­re­kto­ra Ar­hi­va Re­pu­bli­ke Srpske.

Umje­tnički se­gment izložbe ko­ji obu­hva­ta oda­bra­na dje­la iz ko­le­kci­je Mu­ze­ja sa­vre­me­ne umje­tnos­ti RS, ko­ja su u Ba­nja­lu­ku pris­pje­la u akci­ji so­li­dar­nos­ti li­ko­vnih umje­tni­ka Ju­go­sla­vi­je i svi­je­ta pu­bli­ci će pred­sta­vi­ti Ma­ša Čavić, kus­tos­ki­nja Mu­ze­ja sa­vre­me­ne umje­tnos­ti Re­pu­bli­ke Srpske.

(Nezavisne)

U subotu manifestacija „Drinić kroz igru i pjesmu“

Kulturno umjetničko društvo (KUD) „Grmeč“ iz Drinića u opštini Petrovac, sedmi put po redu organizuje tradicionalnu manifestaciju Veče folklora „Drinić kroz igru i pjesmu“, koja će biti održana u subotu 14. decembra ove godine.

OTKRIVAMO: Draško Aćimović kandidat DNS-a za člana Savjeta ministara BiH

Demokratski narodni savez uspio je da, u komunikaciji sa koalicionim partnerima, dobije jedno ministarsko mjesto u novom Savjetu ministara BiH, a resor za ljudska prava i izbjeglice, koji će pripasti DNS-u, ova stranka namijenila je Drašku Aćimoviću, saznaje opcija.net. Aćimović je rođen 1965. u Banjaluci, a tokom devedesetih je, navodno, imao značajnu poslovnu karijeru u

MEĐUNARODNA AKCIJA “MADAGASKAR”: MUP RS uhapsio Holanđanina u Banjaluci

Kornelis Marinus van Velzen, rođen u Lindenu u Holandiji priveden je u prostorije Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u Banjaluci, potvrdila načelnik Odjeljenje za odnose sa javnošću MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović. Miljanovićeva je ranije danas izjavila da policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u saradnji

Popularni rep-kor sastav “Straight Jackin” u banjalučkom KSB-u

Predstojeći vikend u banjalučkom KSB-u biće obilježen još jednim odličnim nastupom. U subotu 14. decembra očekuje nas popularni rep-kor sastav Straight Jackin. Poznat po jasnim tekstovima i energičnoj svirci, ali i mješanju žanrova, ovaj sastav na sceni je od sredine devedesetih, a prvi album bio je “Ulaz se otvara češće”. Za vrijeme studija režije u

NAJAVLJEN TREĆI „BL RISING“: Humanitarni događaj posvećen alternativnoj muzici

U organizaciji Udruženja građana „Kultura kulturi“ iz Banjaluke, u banjalučkom klubu „City pub“ 3. i 4. aprila sljedeće godine (petak i subota) po treći put biće održan „BL Rising“, smotra humanitarnog karaktera posvećena alternativnoj muzici i autorskim bendovima. Nakon dva uspješna izdanja „BL Rising“ polako postaje jedan od značajnijih događaja posvećenih različitim muzičkim žanrovima i

Pogledajte rezultate mjerenja kvaliteta vazduha za 6-8. decembar

Izvještaji o rezultatima kontinuiranog mjerenja aerozagađenosti, koje za Grad obavlja Institut za građevinarstvo „IG“, svakodnevno se objavljuju njihovom sajtu. U skladu sa metodologijom mjerenja, rezultati za PM10 (čestice čađi) objavljuju se svakih sedam dana. Ovdje pogledajte najnoviji izvještaj: za period 6-8. decembar 2019. godine…

Suđenje Nenadu Suziću zatvoreno za javnost

Suđenje Nenadu Suziću (69), bivšem ministru prosvjete i kulture koji je optužen za obljubu djeteta mlađeg od 15 godina, jutros je zbog zaštite žrtve, nastavljeno iza zatvorenih vrata. Suđenje se, kako saznajemo nastavilo saslušavanjem svjedoka a cijeli proces biće  zatvoren za javnost. Protiv Suzića je krajem septembra, optužnicu podiglo Okružno tužilaštvo u Banjaluci i ona