Biznis 02.06.2016.

Subvencije za kredite nisu uplaćene godinu dana

ČITANJE: 3 minute
Tačnije, zadnje subvencije isplaćene su za jun prošle godine. Razlog za ovakvo stanje je, kako nezvanično saznajemo, loše stanje u budžetu te sporije punjenje od planiranog, kao i neažurnost nadležnih.
“Subvencije su kao obavezna stavka u budžetu unesene veoma kasno te se sada vrši isplata po prioritetima, kao što su socijalna davanja, podsticaji za višečlane porodice i slično, a u koje ne spadaju subvencije za kredite. Isplata ove stavke će početi kada se prioriteti namire”, kaže izvor “Nezavisnih”, iz Vlade RS.
U Ministarstvu porodice, omladine i sporta RS, koje je zaduženo za dodjeljivanje olakšica, kažu da nije prestalo isplaćivanje subvencija nego se radi samo o povremenim, trenutnim zastojima najčešće tehničke prirode, koji se u vidu retroaktivne uplate građanima za nekoliko mjeseci u potpunosti otklone.
“Mi smo ispunili svoje obaveze koje se odnose na dodjelu subvencija u smislu unošenja u sistem i odobravanja plaćanja obaveza prema korisnicima. Dinamika doznake sredstava je u nadležnosti Ministarstva finansija, od kojeg smo zatražili urgentno puštanje odobrenih doznaka, nakon čega su nas obavijestili da će postupiti u skladu sa urgencijom”, kažu iz Ministarstva porodice, omladine i sporta.
Iz Ministarstva finansija su manje-više potvrdili da se sve isplate iz budžeta izmiruju u skladu sa operativnim planom izvršenja budžeta, dinamikom priliva sredstava na određenoj stavci i redoslijedom unosa obaveza, poštujući prvenstveno socijalna davanja.
“O isplatama dospjelih obaveza javnost će biti informisana putem resorno nadležne institucije, u ovom slučaju Ministarstva porodice, omladine i sporta”, kažu u Ministarstvu finasija.
Ono što korisnike ovih kredita najviše brine je mogućnost da će ova olakšica zbog konstantnog kašnjenja na kraju i biti ukinuta.
“Ne znam stvarno u čemu je problem, više puta smo se obraćali ministarstvima i skoro nikada nismo dobili odgovor, a bojim se da će samo jednom izaći informacija da od subvencija nema ništa. I šta ćemo mi onda sa kreditima, i ovako smo u teškoj situaciji, jer moramo čekati da nam uplate razliku na koju smo računali da nećemo plaćati”, kaže Marko P. iz Banjaluke, koji je sa suprugom podigao kredit na period otplate od 20 godina.
Ipak, iz Ministarstva porodice, omladine i sporta RS, uvjeravaju da se pravo na subvenciju ne može osporiti te da se uplata nekada izvršava retroaktivno.
“Pravo na subvenciju od jedan odsto kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove je zagarantovano pravo koje se koristi do konačne otplate kredita”, kažu u ovom ministarstvu.
Statistika subvencionisanja
Iznos na mjesečnom nivou za svakog koristika subvencije se razlikuje i zavisi od visine kredita, perioda otplate i kamatne stope po kojoj je stambeni kredit podignut.
“Mi smo od početka realizacije ovog programa od 2008. godine odobrili 2.773 subvencije, a za te namjene do sada izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 5.800.000 KM. Planirano je i da se za ove namjene u 2016. godini izdvoji 1.600.000 KM”, kažu u Ministarsvu porodice, omladine i sporta.
(nezavisne.com)