Vijesti 05.08.2021.

Sud BiH onemogućio davanje imuniteta majci pokojnog Davida Dragičevića kako bi u potpunosti mogla dati iskaz

ČITANJE: 2 minute

Glavni tužilac Tužilaštva BiH Gordana Tadić je 16. jula, dala izjavu da se neće preduzimati krivično gonjenje svjedoka – oštećene Suzane Radanović, kako bi u potpunosti mogla dati iskaz o svim saznanjima do kojih je došla povezanim sa osobama koje se dovode u vezu sa stradanjem njenog sina Davida Dragičevića.

Međutim, Sud BiH je odbio takvu odluku, piše Srpskainfo.

U Tužilaštvu BiH su rekli da radeći na provjeri svih okolnosti stradanja Dragičevića, u martu 2018. godine u Banjaluci,  ukazala se potreba davanja iskaza svjedoka-oštećene Radanović Suzane.

– Ona je u proteklih nekoliko godina, bila izložena različitim pritiscima i prijetnjama tužbama i sudskim procesima u okviru građanskih aktivnosti na zahtijevanju istine o stradanju svoga sina. Kako bi svjedokinja Radanović bez straha mogla iznijeti svoja cjelokupna saznanja o navedenom događaju, mogućim počiniocima i svjedocima, do kojih je došla posredno, kao i saznanjima od trećih osoba, a da ne bi sebe izložila riziku krivičnog progona, ukoliko se dobivena saznanja ne pokažu istinitima, glavni tužilac Tužilaštva BiH Gordana Tadić, dala je izjavu da se protiv navedene svjedokinje neće poduzimati krivično gonjenje za krivično djelo lažnog prijavljivanja – rekli su Tužilaštvu BiH.

Sud Bosne i Hercegovine je  29. jula, donio rješenje kojem se ovakva odluka odbija, čime su onemogućene dalje procesne pretpostavke za davanje imuniteta Suzani Radanović.

– S obzirom da je iskaz ove svjedokinje-oštećene, kao i sva saznanja koja navedena ima, od ključne važnosti za krivični predmet, Tužilaštvo BiH u zakonskom roku uložilo je žalbu na ovu odluku Suda BiH zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i povrede prava na pristup sudu, kao dijelu korpusa prava na pravičan postupak garantiranog Evropskom konvencijom o ljudskim pravima – istakli u Tužilaštvu BiH.

(A.M.)