Vijesti 03.04.2016.

Sumnja u falsifikovanje 23 svjedočanstva srednjih škola u RS

ČITANJE: 2 minute
rukovanje
Prosvjetna inspekcija Republike Srpske (RS) u prošloj godini izvršila je provjeru vjerodostojnosti 196 školskih isprava, od čega 15 svjedočanstava osnovnih škola, 140 svjedočanstava srednjih škola i 41 diplome visoko-školskih ustanova.

U 23 slučaja kod svjedočanstava srednjih škola utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo falsifikovanja školskih isprava, o čemu je obaviješteno Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a radi preduzimanja daljih mjera iz njihove nadležnosti.

Tokom prošle godine Prosvjetna inspekcija RS-a je izvršila 1.287 kontrola, u kojima su u 350 slučajeva utvrđene nepravilnosti, te je subjektima izrečeno 340 upravnih mjera s ciljem otklanjanja nedostataka i izdata 22 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 34.000 KM.

Iz Inspektorata RS-a preciziraju da je u poređenju s prethodnim godinama evidentno smanjenje procenta kontrola s nepravilnostima u oblasti nadzora prosvjetne inspekcije, koji je u 2012. godini iznosio 35 odsto, u 2014. godini je smanjen na 30 odsto, a u 2015. godini na 27 odsto.

U oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja najčešće utvrđeni propusti odnosili su se na prijem vaspitača, stručnih saradnika i ostalih radnika, zatim na činjenicu da radna mjesta vaspitača nisu popunjena stručnim osobama u skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama, kao i da zaposleni radnici nisu obavili sistematski ljekarski specijalistički pregled.

Inspektori su utvrdili i da vođenje evidencije i dokumentacije u predškolskim ustanovama nije ažurno, da organi upravljanja i rukovođenja nisu formirani u skladu sa zakonom i drugo. Kontrolama u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja utvrđene nepravilnosti su se najčešće odnosile na procedure i kriterijume za popunu upražnjenih radnih mjesta, formiranje i rad stručnih organa škole i organa upravljanja i rukovođenja, provođenje procedura određivanje tehnološkog viška, neažurno vođenje evidencije, donošenje opštih akata škole i drugo.

I u oblast visokog obrazovanja, između ostalog, utvrđene su nepravilnosti, jer organi upravljanja i rukovođenja nisu formirani u skladu sa zakonom, nisu određeni odgovorni nastavnici za pojedine nastavne predmete, matične knjige se ne vode ažurno, interni akti nisu usaglašeni sa zakonskim i podzakonskim propisima, evidencije i dokumentacija se ne vode uredno i drugo.

(Agencije)