Biznis 06.07.2022.

Šuput direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske

ČITANJE: 2 minute

Za direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske izabran je Srđan Šuput, a za zamjenika Srđan Travar.

Njih su na ovu fukciju i na mandat od pet godina izabrali danas poslanici Narodne skupštine RS.

Za člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo izabran je Dejan Kusturić, aktuelni direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Pored toga Narodna skupština Republike Srpske izabrala je na period od pet godina i predsjednika i članove Fiskalnog savjeta i to Milenka Krajišnika, Branka Krsmanovića i Biljanu Srdić Gojković, dok je Ivanka Marković izabrana za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske.

Gordana Rajić izabrana je na funkciju Ombudsmana za djecu, a parlament je izabrao i više zamjenika pravobranioca Republike Srpske u više sjedišta pravobranioca.

Osim imenovanja Narodna skupština Repubike Srpske usvojila je u drugom nastavku 22. redovne sjednice pet izvještaja i dvije odluke.

Usvojeni su Izvještaji o radu MUP-a RS za 2021. godinu, Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije RS za 2021. godinu,  Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Agencije za visoko obrazovanje RS za 2021. godinu,  Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine i  Izvještaj o izvršenju Plana rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine.

Narodna skupština primila je k znanju Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prva Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Usvojeni su Odluka o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene “Hašani” po skraćenom postupku i Odluka o usvajanju zoning planova urbanih zona područja posebne namjene “Klekovača”.

Po okončanju 22. redovne sjednice započela je i 33. posebna sjednica Narodne skupštine na čijem su dnevnom redu set zakona o povećanju plata budžetskih korisnika u Republici Srpskoj.

(N.S)

Oznake: Srđan Šuput