Politika 05.07.2016.

Sutra 48. sjednica Skupštine Grada

ČITANJE: 1 minuta

Na 48. sjednici Skupštine grada Banjaluka, koja će biti održana sutra 6. jula, odbornici će razmatrati Prijedlog odluke o usvajanju Rebalansa Budžeta Grada Banja Luka za 2016. godinu.

Na dnevnom redu ovog zasjedanja su i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršenju Budžeta Grada Banjaluka za 2016. godinu, te prijedlozi izmjena i  dopuna Programa zajedničke komunalne potrošnje i Programa uređenja građevinskog zemljišta za ovu godinu.

Prijedlog zaključka o izmjeni Programa korištenja sredstava od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2016. godini i Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnim zgradama, poslovnim prostorijama i garažama u svojini Grada Banjaluka takođe će se naći na dnevnom redu ovog zasjedanja.

Odbornici će razmatrati i prijedlog odluke o prenosu prava svojine na Republiku Srpsku – Vladu – Ministarstvo unutrašnjih poslova, na nepokretnostima označenim kao k.č.br. 722/34 – „vojni poligon“ i k.č.br. 722/37 – „vojni poligon“, upisanih u list nepokretnosti broj 1621/2 k.o. Kuljani, te set pitanja iz oblasti prostornog uređenja.

Dnevni red i materijale možete preuzeti sa ovog sajta, Kategorija: Skupština Grada.