Vijesti 11.04.2016.

Svaki četvrti student platio ispit

ČITANJE: 2 minute
STUDENTI
Više od polovine studenata anketiranih na privatnim i javnim univerzitetima u deset gradova BiH vidi korupciju kao veoma raširenu pojavu u visokom obrazovanju, a svaki četvrti student ima lično iskustvo korupcije bilo da je platio ispit ili da je to od njega traženo, pokazalo je istraživanje o percepciji korupcije u visokom obrazovanju u BiH koje je proveo Transparensi internešenel anketirajući 2.000 studenata i 500 zaposlenih na univerzitetima širom BiH.

Istraživanje je pokazalo da studenti problem korupcije pozicioniraju na treće mjesto u visokom obrazovanju, iznad kojeg su nedostatak radnog prostora i suviše teorijskih nastavnih sadržaja, dok osoblje fakulteta problem korupcije pozicionira na osmo mjesto.

Cilj istraživanja je bio prikupiti stavove o tome koliki je nivo korupcije u visokom obrazovanju u BiH, u kojim oblastima se javlja, na koji način se manifestuje, te na koji način bi se trebalo boriti protiv korupcije i sprečavati je.
Anketiranje je izvršeno u Sarajevu, Banjaluci, Zapadnom i Istočnom Mostaru, Bihaću, Tuzli, Zenici, Istočnom Sarajevu, Travniku, Brčkom i Bijeljini.

Korupciju na fakultetima, po uvjerenju studenata, najviše pogoduju održavanje ispita u četiri oka (bez svjedoka), a koji se najčešće održavaju u kabinetima, usmeno ispitivanje, nepridržavanje zakazanih ispitnih termina i neformalna druženja studenata sa nastavnicima i asistentima na kojima se razvijaju neprincipijelne relacije.

Voditelj istraživanja Najil Kurtić rekao je da 36 odsto studenata obuhvaćenih istraživanjem smatra da korupcija ugrožava kvalitet i nivo znanja, dok je kod osoblja mišljenje obrnuto, odnosno većina ih smatra da korupcija nema veliki uticaj na kvalitet diploma.

On je dodao da je istraživanje pokazalo zastrašujući podatak da bi skoro 50 odsto studenata pribjeglo korupciji ukoliko ne bi bilo drugog načina da polože ispit.

Prema ovom istraživanju, najveći broj ispitanika nije informisan o tome da li su na nivou BiH ili entiteta usvojene strategije ili akcioni planovi za borbu protiv korupcije.

„Veliki je procenat zaposlenih koji ne znaju ni šta podrazumjevaju akti usvojeni na nivou univerziteta”, rekla je rukovodilac istraživanja Ivana Korajlić.

Najzastupljeniji izvor informisanja o antikorupcionim propisima za osoblje univerziteta su mediji.

Kako prijaviti korupciju?

TI BiH apeluje na sve koji su bili svjedoci ili žrtve korupcije da prijave sve nepravilnosti institucijama ili putem besplatne linije 0800 55555. Korupciju možete prijaviti i na stranici www.antikorupcija.ba

(MojKontakt)