Vijesti 13.05.2019.

SVE STALO NA IDEJI Fonda će biti, čekaju se stanovi za socijalne kategorije

ČITANJE: 3 minute

Jedan od zadataka koji je sebi postavila aktuelna administracija u Banjaluci je osnivanje Fonda za socijalno stanovanje, ali dalje od ideje se nije odmaklo.

To je jedan od poslova koje je za naredni period najavilo Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje. Osim toga, za sada izgleda ništa nije pripremljeno.

Gradonačelnik Igor Radojičić je rekao da je sama ta priča u začetku te da nije dalje razrađivana.

Na pitanje da li Grad ima stanove za takav projekat na raspolaganju ili ih planira pribaviti na neki drugi način Radojičić je odgovorio da Grad ima vrlo malo stanova na raspolaganju.

– I ono što dobijemo uglavnom se radi o bivšim društvenim nepotraživim stanovima koji iz raznih razloga više nemaju vlasnika ili nosilaca stanarskog prava. Ti stanovi koji nama dolaze, a to je po nekoliko stanova godišnje eventualno, idu isključivo za raspodjelu na rang liste porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, koje postoje već unazad deceniju i prioritetno se dodjeljuje tim kategorijama – kazao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, dio stanova koji su za socijalne potrebe se dodjeljuje Centru za socijalni rad.

– Ta ustanova ima svoje pravilnike odnosno propise po kojima se socijalno ugroženim licima mogu dodjeljivati stanovi – naveo je on.

Istakao je da je u fazi gradnje set stanova za takozvano socijalno stanovanje za one koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

– Ti stanovi će se dodjeljivati putem javnog poziva pod određenim kriterijumima i bodovanjima. Lica koja ih dobiju biće oslobođena određenog plaćanja kada je reč o stanarini i slično. Ti stanovi se neće moći privatizovati i prenijeti u vlasništvo lica koja ih koriste – precizirao je Radojičić.

Napomenuo je da se ti stanovi, njih oko 50, grade u saradnji s višim nivoima vlasti i da nije planirano da oni postanu dio fonda za socijalno stanovanje.

Da je situacija daleko od idealne kada su u pitanju stanovi koje Centar za socijalni rad ima na raspolaganju za socijalne kategorije potvrđuju i informacije iz ove ustanove. U Izvještaju o radu Centra za 2018. je navedeno da je od  ukupno 22 stana, na kojima je ovaj Centar ranije bio nosilac prava raspolaganja i davanja na korištenje, kroz postupak izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanja prava na nepokretnostima kod RUGIP-a, 12 stanova u zemljišno-knjižnoj evidenciji je zavedeno kao svojina Grada.

– Prelaskom u svojinu Grada predmetni stanovi će biti knjiženi kao imovina Grada dok bi Centar za socijalni rad u budućnosti trebao zadržati svoju ulogu u njihovoj dodjeli na korištenje. Problem predstavlja činjenica da pojedine od ovih stanova koriste, još od ranije, lica koja nisu korisnici prava kod ovog Centra – navedeno je u tom Izvještaju.

Kako je u u njemu  precizirano, za preostalih 10 stanova provjere su još uvijek u toku, pa nije jasan njihov vlasničko-pravni status.

– Ovo je prije svega važno radi pravilnog knjiženja stanova, ali i njihovog investicionog održavanja i definisanje uloge Centra u budućem periodu u postupku dodjele stanova u zakup i na korištenje socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Drugo važno pitanje, koje je takođe potrebno riješiti, predstavlja poprilično loše opšte stanje ovih stanova, izazvano njihovom dotrajalošću, dugogodišnjim korištenjem bez adekvatnog održavanja i saniranja oštećenja nastalih usljed korištenja i uticaja vremenskih nepogoda u prethodnom periodu. Ovaj problem je istican i prošle godine, ali je zbog nedostatka sredstava za ovu namjenu malo toga učinjeno – precizirano je u izvještaju.

(Srpskainfo)