Politika 16.05.2022.

Švraka smijenjen sa mjesta glavnog tužioca

ČITANJE: 1 minuta

Prvostepena disciplniska komisija VSTS-a donijela je odluku prema kojoj se, Mahmut Švraka, premješta sa mjesta glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske na mjesto tužioca Republičkog javnog tužioca.

Prvostepena komisija odlučila je da je Švraka disciplinki odgovoran jer je propustio postupati u skladu sa odredbama pravilnika o TCMS-u i zaključaka VSTS-a iz 2014. godine kojim su zaduženi glavni tužioci da u svojim institucijama obezbjede dodjeljivanje predmeta svim tužiocima putem TCMS-a.

Takođe, kakvo tvrde u Disciplinskoj komisiji VSTS-a Švraka je propustio preduzete i potrebne radnje sa ciljem otklanjanja eventualnih tehničkih prepreka za dodjelu predmeta automatskim sistemom odabira.

“Suprotno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH propustio je da pokrene postupak personalnih sigurnosnih provjera zaposlenih Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske”, navodi se u saopštenju Disciplinske komisije VSTS-a u kojem se navodi da je Švraka kao član VSTS-a učestvovao u donošenju tog zaključka.

S obzirom da se radi o odluci prvostepene disciplinske komisije, Švraki je dozvoljena mogućnost žalbe na ovu odluku.

(E.M)