Magazin 09.03.2016.

Tamburaši oduševili Banjalučane

ČITANJE: 2 minute
tamburasi
Ve­li­čan­stve­nim kon­cer­tom u Kulturnom centru Banski dvor, posvećenom Međunarodnom danu žena, Gradski tamburaški orkestar je uoči ovog praznika odu­ševio brojnu pu­bli­ku.  Skoro dva sata su uz banjalučke tamburaše uži­va­le sve ge­ne­ra­ci­je, že­ne i mu­škar­ci, sta­ri i mla­di.  

Solisti Gradskog tamburaškog orkestra: Anica Zrilić, Aleksandra Radović, Petra Golubović, Kristina Ivanović, Lado Jakovljević, Antonio Popović, Đorđe Čivčić, Marko Cvijić i Aljoša Đumić su držali na nogama publiku, koja je od po­čet­ka do kra­ja kon­cer­ta sa njima pje­va­la broj­ne hi­to­ve i naj­ljep­še lju­bav­ne pje­sme domaće i svjetske muzike.

Ma­e­stro Zlatan Mirić  je dao po­se­ban šarm cijelom koncertu, pojavljujući se u ulozi voditelja programa, dirigenta, ali i vokalnog soliste.

Boris Dukić je briljantno odsvirao solo klarinet u kompoziciji “Merak čoček” Bokija Miloševića, dok je na saksafonu maestozno dominirao u izvedbi najprodavanijeg džez singla svih vremena – „Take five” Dejva Brubeka.

Nataša Tadić je solo dionicama na violini ovom muzičkom prazniku dala poseban ton, dok je sekcija duvača, u sastavu Aleksandar Samardžić i Milica Čavić – truba, Danijel Karalić – bariton saksofon i Slaviša Ševo – trombon, banjolučkim tamburašima na pozornici ulila dodatnu energiju i za­slu­ži­la ova­ci­je pu­bli­ke.

– Gradski tamburaški orkestar ovim je koncertom do­ka­zao da kva­li­tet i iskre­na emo­ci­ja uvi­jek na­đu put do sr­ca pu­bli­ke.  Kon­cer­tom u Banskom dvoru orkestar je na­ja­vio i nova mu­zič­ka iz­ne­na­đe­nja ko­ja vri­jed­no pri­pre­ma sa svo­jim solistima i dirigentom i umjetničkim rukovodiocem Zlatanom Mirićem- saopštili su iz Gradskog tamburaškog orkestra.

(Banjaluka.net)