Vijesti 05.11.2015.

Tanjug danas emituje posljednju vijest!

ČITANJE: 2 minute
tanjug
Novinska agencija Tanjug danas će emitovati posljednju vijest, piše “Danas”.

List navodi da iako zaposlenima to nije zvanično saopšteno, naloženo im je da dođu na posao.

Ministarstvo kulture i informisanja saopštilo je i zvanično da je donijeta odluka da se novinska agencija Tanjug ugasi i da će svi zaposleni dobiti otpremnine, ali ne objašnjavajući zašto je ovo jedini državni mediji koji nije prodat a čijim zaposlenima nisu ponuđene besplatne akcije.

Direktorka agencije Branka Đukić ni juče nije željela da se oglašava ovim povodom.

Ministarstvo je saopštilo da je tokom prethodnih mjeseci Agencija za privatizaciju organizovala dva javna poziva za prodaju javnog preduzeća Novinske agencije Tanjug, koji su proglašeni neuspješnim, jer nije bilo zainteresovanih kupaca.

U ovoj Odluci, u koju je Danas imao uvid, navodi se da imovinu Tanjuga, pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini, novčana sredstva i druga imovinska prava preuzima Republička direkcija za imovinu po brisanju Tanjuga iz Registra privrednih subjekata.

– Dokumentaciju nastalu u radu Tanjuga, a koja predstavlja arhivsku građu preuzima Arhiv Jugoslavije- navodi se u Odluci koju je potpisao u utorak 3. novembra premijer Srbije Aleksandar Vučić.

Dodaje se i da će direktor Tanjuga po isplati zarada, otpremnina i drugih primanja podnijeti Agenciji za privredne registre prijavu radi brisanja iz Registra privrednih subjekata.

– Radi obavljanja poslova u vezi sa prestankom Tanjuga direktor Tanjuga angažovaće po ugovoru potreban broj izvršilaca- navodi se u dokumentu koji još nije objavljen.

Prema važećim propisima o otpremninama, zaposleni će moći da biraju tri opcije – 200 evra po godini staža, ne više od 500 evra po stažu kod posljednjeg poslodavca ili šest prosječnih zarada za zaposlene koji imaju više od 15 godina staža.

Tanjug je osnovan 5. novembra 1943. godine u Jajcu.

(Danas.rs)