Politika 29.11.2021.

Tegeltija: Ciljevi održivog razvoja su zajednički, sprovođenje individualno

ČITANJE: 3 minute

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je danas na dvodnevnoj Regionalnoj konferenciji o implementaciji ciljeva održivog razvoja u Sarajevu da ciljevi jesu zajednički, ali da je sprovođenje u svakoj zemlji individualno.

Obraćajući se učesnicima konferencije, Tegeltija je podsjetio da je 8. aprila ove godine, a nakon što su prethodno dokument usvojile vlade Republike Srpske, Federacije BiH /FBiH/ i Brčko distrikta, Savjet ministara usvojio “Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH”.

On je naveo da dokument predstavlja širi okvir za postizanje Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja i osnova je za usmjeravanje tekućih i predstojećih procesa strateškog planiranja na svim nivoima vlasti u BiH.

“Tada je odlučeno da će Direkcija za ekonomsko planiranje jednom godišnje dostavljati izvještaj Savjetu ministara o implementaciji Okvira ciljeva, te da Radna grupa za izradu Okvira ciljeva nastavlja djelovati kao Savjet za praćenje realizacije ciljeva održivog razvoja u BiH”, istakao je Tegeltija.

On je ocijenio da je, s obzirom na strukturu i nadležnosti svih nivoa vlasti u BiH, ovaj dokument dobar primjer saradnje u pripremi, ali i usvajanju, jer strukturu čine predstavnici svih relevantnih nivoa vlasti u BiH koji su operativno uredili pitanja u pogledu funkcije Savjeta, načina radu, dinamike praćenja realizacije dokumenta Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH, koordinacije s institucijama na svim nivoima vlasti, kao i druga pitanja neophodna za rad.

Prema njegovim riječima, ciljevi održivog razvoja su univerzalni, inkluzivni i što je najvažnije – dobrovoljni.

“U zadatom okviru 2030 postavljeni ciljevi su dobra uprava i upravljanje javnim sektorom, pametni rast, te društvo jednakih mogućnosti po principu `niko ne smije biti isključen` jer, kako je i istaknuto u dokumentu, postizanje ciljeva neće biti moguće `ako najsiromašniji i najranjiviji budu i dalje zapostavljeni i isključeni iz razvojnih procesa, te ako ne budu imali koristi od ostvarenog napretka i unapređenja u društvu`”, rekao je Tegeltija.

Izuzetno je važno, dodao je on, što je jedan od prepoznatih ciljeva i “digitalizacija ekonomije” da bi mala i srednja preduzeća, ali i poljoprivreda bili konkurentni i ne u zaostatku za globalnim trendovima.

“I to može biti jedan od pokretača razvoja u budućnosti, naravno uz neophodnu digitalizaciju javne uprave i praćenju modernih standarda u predmetnim oblastima. Svi nivoi vlasti su u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima prepoznali važnost obrazovanja, cjeloživotnog učenja i koncepta unapređenja pristupa i kvaliteta obrazovanja i obuke u svim fazama”, ukazao je Tegeltija.

On je rekao da Savjetu za praćenje implementacije ciljeva održivog razvoja treba pružiti podršku kako bi sljedeći Dobrovoljni izvještaj prema UN bio što bolji, sveobuhvatniji i društveno koristan dokument.

“Takođe, Savjet za praćenje treba svoj rad dodatno predstaviti javnosti, medijima i institucijama svih nivoa vlasti u BiH jer su Ciljevi održivog razvoja ambiciozno postavljeni, ali ne i nemogući i nedostižni za realizaciju”, istakao je predsjedavajući Savjeta ministara.

On je napomenuo da BiH organizovanjem ove konferencije nastoji dati doprinos postojećim regionalnim i integracijskim procesima, jer nijedna zemlja danas ne može sama da riješi najvažnija pitanja za prosperitet svih stanovnika.

“Takođe, svi napori koje zemlje regije čine na jačanju međusobne saradnje moraju biti i prezentovani i međunarodnoj javnosti kako bi mijenjali percepciju ostatka svijeta na ovaj dio Evrope na bolje”, naglasio je Tegeltija.

On je predložio da jedan od zaključaka konferencije bude da prisutne zemlje odmah nakon završetka konferencije krenu u pripremu zajedničkog događaja tokom zasjedanja Političkog foruma na visokom nivou u Njujorku 2023. godine kada bi većina prisutnih zemalja trebala da prezentuje svoje dobrovoljne izvještaje o ispunjenju ciljeva održivog razvoja.

“Posebno će biti važan i interesantan dio koji ste planirali u agendi konferencije `dobre prakse i izazovi u implementaciji Agende 2030`”, smatra Tegeltija.

(Srna, E.M)

Oznake: Zoran Tegeltija