Vijesti 06.08.2020.

TEMA KOJA SE IZBJEGAVA: Mnogo više ponovljenih, nego novih slučajeva nasilja u porodici

ČITANJE: 4 minute

Kriminalistički inspektor u Policijskoj stanici Laktaši Nevena Kosić upozorila je da je nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici tema koja se izbjegava, da je rijetka pojava da slučaj prijavi treće lice, te da je veoma upozoravajući i podatak da je mnogo više evidentirano ponovljenih nego novih slučajeva ove negativne društvene pojave.

Ona je dodala da u Policijskoj stanici Laktaši navedeno krivično djelo uglavnom prijavljuju nadležne institucije ili sama žrtva.

Kosićeva je istakla da se nerijetko dešava da žrtva, nakon sprovedene procedure koju službeno lice preduzima u slučajevima porodičnog nasilja, ne želi da krivično goni lice za koje postoje osnovi sumnje da je počinilo krivično djelo.

“Po primanju krivične prijave prioritet je dobrobit i interes žrtve, da se žrtvi pruži neophodna medicinska pomoć, povrede medicinski konstatuju, a osumnjičeno lice u skladu sa načelom hitnosti liši slobode, te da se o navedenom obavijesti centar za socijalni rad i nadležno tužilaštvo”, rekla je Kosićeva Srni.

Međutim, navodi ona, dešava se da žrtva iz ličnih razloga, kao što su strah, neznanje, emotivna nestabilnost i drugo, ne želi krivično da goni osumnjičeno lice.

Kosićeva napominje i da se nerijetko dešava da žrtve i eventualni počinioci trenutno prevaziđu sukobe i ostanu u porodičnoj zajednici, te ističe da u takvim slučajevima obično dolazi do recidivizma, odnosno ponovljenog krivičnog djela od istog izvršioca.

Ona smatra da je potrebno da se cjelokupno društvo aktivira, te uspostavi nulta tolerancija prema nasilju u porodici jer se jedino tako može pomoći žrtvi da se izbori sa stigmom i osjećajem srama.

“Kada je riječ o nasilju u porodici koje se dešava u četiri zida, treća lica – komšiluk često imaju saznanja o nasilju, ali ne prijavljuju jer se plaše za svoju bezbjednost ili iz drugih, njima poznatih razloga”, rekla je Kosićeva.

Ona je napomenula da su zakonom propisane i sankcije za one koji ne prijave nasilje u porodici, ali da je potrebno i na druge načine uticati na svijest građana kako bi se došlo do sveobuhvatnog rješenja problema neprijavljivanja nasilja.

“Kao dobar primjer je da je u opštini Laktaši formiran Forum bezbjednosti, u okviru kojeg se u svim mjesnim zajednicama organizuju sastanci o temi bezbjednosne problematike, kojima prisustvuju i predstavnici policije. Na tim sastancima se podiže svijest građana o njihovom postupanju u slučajevima nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici”, ukazala je Kosićeva.

Ona je navela da se nasilje uglavnom dešava u socijalno ugroženim i porodicama čija je stabilnost već narušena uticajem nekih drugih okolnosti, kao što su zavisnost ili psihičke smetnje.

“Članovima porodične zajednice ne smatraju se samo supružnici, ali najveći broj slučajeva odnosi se na nasilje između istih. Žrtva nasilja je obično žena, a u Policijskoj stanici Laktaši rijetko su zabilježeni slučajevi da je žrtva muškarac, što ne mora da znači da je stvarno stanje takvo jer je nasilje nad muškarcima na našem području još tabu tema, te zbog osjećaja stida ili drugih razloga postoji vjerovatnoća da muškarci ne prijavljuju da su žrtve nasilja u porodici”, rekla je Kosićeva.

Ona je ocijenila da je dijete žrtva i ukoliko je bilo prisutno prilikom vršenja nasilja prema drugom članu porodice iako radnje nasilja nisu preduzete prema njemu.

Posao je takav, kaže ona, da se na licu mjesta zatiču različite scene i situacije, u kojima je potrebno isključiti osjećanja i reagovati objektivno i profesionalno.

“Na licu mjesta nas čekaju često i neprijatne scene, te nekada ne možemo da ostanemo hladnokrvni, ali se trudimo da nađemo objektivno rješenje, vodeći se načelima profesije i zakona”, rekla je Kosićeva.

Kosićeva je istakla da su nasilnici često i lica koja znaju da manipulišu, da svoj postupak pravdaju različitim argumentima, te da je tada najvažnija dobra procjena situacije koju vrši policajac.

“Činjenica je da je nasilje u porodici ozbiljna tema kojoj treba pristupiti na posebno pažljiv način, te osvijestiti građane i same žrtve da je bilo kakav oblik nasilja potrebno prijaviti, bez straha i stida i bez obzira na pol, starost, srodstvo ili druge razloge”, naglasila je Kosićeva.

Ona je navela i da žrtve nasilja trebaju da znaju da postoji adekvatan način da se one zbrinu, kao i adekvatan način sankcionisanja osumnjičenih lica, te podsjetila da su zakonom propisane i hitne zaštitne mjere, odnosno udaljavanje učinioca nasilja iz stana, kuće ili drugog stambenog prostora, te zabrana prilaženja ili kontaktiranja sa žrtvom nasilja u porodici.

(Srna)