Vijesti 05.04.2016.

Torbe preteške, đaci opterećeni: Samo iz srpskog pet knjiga!

ČITANJE: 4 minute
ŠKOLA
Mnogi udžbenici za osnovce u Srpskoj obiluju suvišnim činjenicama i suvoparnim gradivom, a na najvećim mukama su đaci drugog i trećeg razreda koji samo srpski jezik uče iz čak pet knjiga.

Iako stručnjaci već dugo rade na izmjenama nastavnih sadržaja, roditelji osnovaca tvrde da su njihova djeca i dalje preopterećena. Tako djeca od sedam ili osam godina imaju pretešku torbu samo dok ponesu udžbenike za jedan predmet.

“Nije mi jasno da za srpski jezik u drugom osnovne ima pet knjiga. To su još mala djeca i ne treba ih zbunjivati sa tolikim udžbenicima, koji su im preteški i za nošenje”, negoduje Banjalučanka Radmila Jokić, majka osnovca.

Da su mnogi udžbenici preobimni slažu se i u školama. Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola na području banjalučke regije Dušan Mišljenović smatra da su izmjene potrebne, ali da je to kontinuiran proces i ne može preko noći biti završen. U Ministarstvu prosvjete i kulture RS kažu da je školske 2013/14. godine ministar imenovao radne grupe za modernizaciju nastavnih sadržaja u okviru svih predmeta u osnovnoj školi.

“Od školske 2014/15. godine vaspitno-obrazovni proces se realizuje po modernizovanim nastavnim programima, dok je za srpski jezik nastavni plan i program rađen za 2015/16. godinu”, kažu u Ministarstvu.

Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović kaže da se u školskoj 2015/16. godini na spisku obaveznih udžbenika iz srpskog jezika za drugi razred našlo osam udžbenika i didaktički materijal. Sa tog spiska, škola, odnosno nastavnik bira hoće li đaci učiti iz Početnice ili Bukvara i koje će imati radne listove i sveske.

Dodaje da su na listi za treći razred četiri udžbenika i didaktička materijala – Čitanka, Nastavni listovi iz srpskog jezika, Od riječi do rečenice i Učim latinicu.

“Tvrdnja da osnovci u drugom i trećem razredu imaju po pet udžbenika iz srpskog jezika nije tačna. Treba praviti razliku između udžbenika i radnih svezaka ili nastavnih listova, jer to nisu udžbenici već didaktički materijal, koji đacima olakšava učenje “, naglašava Damjanović.

Ističe da su za školsku 2016/17. godinu s ciljem smanjenja težine đačke torbe, ali i cijene, planirani novi udžbenici iz srpskog jezika, i to za sve razrede u razrednoj nastavi.

“Traženo je da u novim udžbenicima budu sistematizovani i didaktički oblikovani sadržaji književnosti, jezičke kulture, gramatike i filma-pozorišta. Tom koncepcijom sadržaji iz više udžbenika biće objedinjeni u jednom i neće biti potrebe za većim brojem”, naglasio je Damjanović i dodao da je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva već raspisao konkurs za nove udžbenike.

To potvrđuje i profesor srpskog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milanka Babić, jedan od recenzenata za udžbenike iz srpskog jezika, i to baš za drugi razred osnovne škole, koja kaže da đake iduće godine očekuje manje knjiga.

“U izradi je čitanka za drugi razred osnovne škole, u kojoj će biti gradivo iz gramatike i jezička kultura što djeca tog uzrasta uče prema obaveznom nastavnom sadržaju. Ona će donijeti sažetiji udžbenik “, istakla je Babićeva.

To će biti, kako naglašava Babićeva, olakšanje za sve mališane, jer će nositi manje knjiga u školu.

Dodaje i da je nastavni plan iz srpskog jezika kompleksan i zahtijeva neminovno praćenje određenih sadržaja, koji nikada neće biti nepotrebni, ma koliko se činilo da jesu.

Ponavljanja

Roditelji kažu da se i mnogi sadržaji u udžbenicima ponavljaju, i to iz istog predmeta i u istim razredima. Tako u drugom razredu osnovci iz srpskog jezika uče pjesmu “Što je škola zgodna” i u Bukvaru i u Čitanci, dok pjesmu o Vuku Karadžiću mogu pročitati i u Bukvaru, ali i u udžbeniku Učim da pišem.

“Koliko su nemaštoviti oni koji kreiraju udžbenike pokazuju i ilustracije u njima, pa tako iste fotografije uz lekcije stoje i u čitankama i u knjizi Priroda i društvo”, poručuju roditelji mališana.

Spisak knjiga iz kojih osnovci sada uče srpski jezik

ZA DRUGI RAZRED:

Bukvar ili Početnica

Nastavni listovi uz bukvar

Učim da pišem

Čitanka

Dodatak uz čitanku

ZA TREĆI RAZRED:

Od riječi do rečenice

Čitanka

Dodatak uz čitanku

Učimo latinicu

Radni list iz srpskog jezika

(Glas Srpske)