Biznis 04.11.2017.

Traže veće plate za zdravstvene radnike u RS

ČITANJE: 4 minute

Strukovni Sindikat doktora medicine Republike Srpske traži od Vlade RS povećanje plate zdravstvenim radnicima u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj.

Zahtjev za povećanje plate zasnivaju na sledećim razlozima:

 1. Donošenjem Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske iz 2009.godine i snižavanjem platnih koeficijenata neosnovano su i značajno umanjenje postojeće plate radnika u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Pored navedenog odredbama člana 5. istog zakona utvrđeno je i da se naknada za topli obrok, zimnicu, ogrev i regres uračunavaju u iznos osnovne plate i da se ove naknade ne mogu naknadno iskazivati, a što je dodatno umanjilo ukupna primanja radnika u zdravstvu.
 2. Početkom 2017.godine donošenjem izmjenama i dopunama gore navedenog zakona, plate radnika u zdravstvu su ponovo umanjene, a zbog smanjenja naknade za minuli rad.
 3. Višegodišnjom primjenom navedenog zakona o platama radnici u zdravstvu su dovedeni u neravnopravan položaj na način da ostvaruju značajno manja prava po osnovu radu u odnosu na prava drugih radnika u Republici Srpskoj, jer je važeći Zakon o platama u koliziji sa odredbama člana 132. stav 1. tačke 4. Zakona o radu, a kojim se utvrđuje pravo radnika na isplatu troškova jednog toplog obroka, a što se ne može uračunavati u iznos osnovne plate radnika.
 4. Činjenica je i da radnici u zdravstvu već duže od godinu dana ne mogu da ostvare pravo na uvećanje osnovne plate, kako je to utvrđeno odredbama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva (Sl.gl. RS br. 72/16 i 111/16), jer se navedeni kolektivni ugovor iz nepoznatih razloga ne primjenjuje, iako je stupio na snagu još u avgustu 2016.godine.
 5. Poseban razlog zbog kojeg se traži povećanje plata je činjenica da je sindikalna potrošačka korpa u Republici Srpskoj početkom 2009. godine iznosila 1.149 KM, a da u septembru 2017.godine ona iznosi 1.850 KM, kao i da plate radnika u javnim zdravstvenim ustanovama nisu povećavane još od 2009.godine i da su značajno umanjene zbog smanjenje naknada za minuli rad i nepoštovanja važećeg kolektivnog ugovora.
 6. Nove okolnosti na osnovu kojih se potpuno otvara tržišta rada u zemaljama EU zdravstvenim radnicima iz Republike Srpske, kao i izuzetno težak socijalni i ekonomski položaj radnika u zdravstvu i nihove niske zarade značajno utiču na porast migracija zdravstvenih kadrova, a zbog čega postoji realna mogućnost da u vrlo kratkom periodu brojni najstručniji zdravstveni radnici napuste javnu zdravstvenu službu i trajno se isele iz Republike Srpske, a što može dovesti do ugrožavanja postojćeg sistema zdravstvene zaštite. Smatramo potrebnim da se hitno preduzmu najozbiljnije mjere na poboljšanju ekonomaskog i socijalnog položaja zdravstvenih radnika, kao i da se bez odlaganja pristupi značajnijempovećanju njihovih primanja.. Pema nepotpunim podacima procjenuje se da je do sada javne zdtravstvene ustanove u Republici Srpskoj napustilo više od 500 najiskusnijih zdravstvenih radnika.
 7. Na kraju ističemo da je Vlada Republike Srpske u pripremi budžeta i ekonomske polititike za 2018.godinu najavila da za narednu godinu planira povećanje penzija i najniže cijene rada jer je u 2017. godini ostvaren značajan rast PDV, kao i da Fond zdravstvenog osiguranja RS u zadnjem periodu ostvaruje uvećanje prihode po osnovu obaveznih doprinosa, a što sve predstavlja realan osnov za značajno povećanje plata zdravstvenim radnicima, odnosno da se izvrši usklađivanje plata sa rastom troškova, kao i da  se  realno prihvate izmjenjeni uslovi na tržištu rada zemalja EU i država u okruženju Republike Srpske.

Uzimajući u obzir naprijed navedene činjenice kao i postojeći socijalni i ekonomski položaj zdravstvenih radnika u javnim zdravstvenim ustanovama, kao i da se važećim zakonom utvrđuje plate zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, traže da se plate zdravstvenih radnika u 2018.godini uvećaju u iznosu od 10% do 12%, a zavisno od stepana složenosti i uslova rada u kojima rade zdravstveni radnici i to da se izmjenama odredbi navedenog zakona uvećaju najniži platni koeficijenti na sledeći način:

 1. Zdravstveni radnik sa SSS – najniži koeficijent 7.5,
 2. Zdravstveni radnik sa VŠS – najniži koeficijent 8,5,
 3. Zdravstveni radnik VSS 180-240 ECTS – najniži koeficijent 11,5
 4. Doktor medicine – najniži koeficijent 12.00
 5. Doktor medicine specijalista – najniži koeficijent 14.5
 6. Doktor medicine supspecijalista – najniži koeficijent 15.5

U skladu sa navedenim zahtjevom, Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske, kao reprezentativni sindikat u bolničkoj djelatnosti i djelatnosti medicinske i stomatološke prakse poziva Vladu Republike Srpske da u funkciji poslodavca odgovorno i razumno razmotri izneseni zahtjev ovog Sindikata za povećanje plata zdravstvenim radnicima u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj i da se o navedenom zahtjevu izjasni u razumnom roku, kaže se u saopštenju Sindikata.

(ATV)