Traže veće plate za zdravstvene radnike u RS

doktori

Strukovni Sindikat doktora medicine Republike Srpske traži od Vlade RS povećanje plate zdravstvenim radnicima u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj.

Zahtjev za povećanje plate zasnivaju na sledećim razlozima:

 1. Donošenjem Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske iz 2009.godine i snižavanjem platnih koeficijenata neosnovano su i značajno umanjenje postojeće plate radnika u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Pored navedenog odredbama člana 5. istog zakona utvrđeno je i da se naknada za topli obrok, zimnicu, ogrev i regres uračunavaju u iznos osnovne plate i da se ove naknade ne mogu naknadno iskazivati, a što je dodatno umanjilo ukupna primanja radnika u zdravstvu.
 2. Početkom 2017.godine donošenjem izmjenama i dopunama gore navedenog zakona, plate radnika u zdravstvu su ponovo umanjene, a zbog smanjenja naknade za minuli rad.
 3. Višegodišnjom primjenom navedenog zakona o platama radnici u zdravstvu su dovedeni u neravnopravan položaj na način da ostvaruju značajno manja prava po osnovu radu u odnosu na prava drugih radnika u Republici Srpskoj, jer je važeći Zakon o platama u koliziji sa odredbama člana 132. stav 1. tačke 4. Zakona o radu, a kojim se utvrđuje pravo radnika na isplatu troškova jednog toplog obroka, a što se ne može uračunavati u iznos osnovne plate radnika.
 4. Činjenica je i da radnici u zdravstvu već duže od godinu dana ne mogu da ostvare pravo na uvećanje osnovne plate, kako je to utvrđeno odredbama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva (Sl.gl. RS br. 72/16 i 111/16), jer se navedeni kolektivni ugovor iz nepoznatih razloga ne primjenjuje, iako je stupio na snagu još u avgustu 2016.godine.
 5. Poseban razlog zbog kojeg se traži povećanje plata je činjenica da je sindikalna potrošačka korpa u Republici Srpskoj početkom 2009. godine iznosila 1.149 KM, a da u septembru 2017.godine ona iznosi 1.850 KM, kao i da plate radnika u javnim zdravstvenim ustanovama nisu povećavane još od 2009.godine i da su značajno umanjene zbog smanjenje naknada za minuli rad i nepoštovanja važećeg kolektivnog ugovora.
 6. Nove okolnosti na osnovu kojih se potpuno otvara tržišta rada u zemaljama EU zdravstvenim radnicima iz Republike Srpske, kao i izuzetno težak socijalni i ekonomski položaj radnika u zdravstvu i nihove niske zarade značajno utiču na porast migracija zdravstvenih kadrova, a zbog čega postoji realna mogućnost da u vrlo kratkom periodu brojni najstručniji zdravstveni radnici napuste javnu zdravstvenu službu i trajno se isele iz Republike Srpske, a što može dovesti do ugrožavanja postojćeg sistema zdravstvene zaštite. Smatramo potrebnim da se hitno preduzmu najozbiljnije mjere na poboljšanju ekonomaskog i socijalnog položaja zdravstvenih radnika, kao i da se bez odlaganja pristupi značajnijempovećanju njihovih primanja.. Pema nepotpunim podacima procjenuje se da je do sada javne zdtravstvene ustanove u Republici Srpskoj napustilo više od 500 najiskusnijih zdravstvenih radnika.
 7. Na kraju ističemo da je Vlada Republike Srpske u pripremi budžeta i ekonomske polititike za 2018.godinu najavila da za narednu godinu planira povećanje penzija i najniže cijene rada jer je u 2017. godini ostvaren značajan rast PDV, kao i da Fond zdravstvenog osiguranja RS u zadnjem periodu ostvaruje uvećanje prihode po osnovu obaveznih doprinosa, a što sve predstavlja realan osnov za značajno povećanje plata zdravstvenim radnicima, odnosno da se izvrši usklađivanje plata sa rastom troškova, kao i da  se  realno prihvate izmjenjeni uslovi na tržištu rada zemalja EU i država u okruženju Republike Srpske.

Uzimajući u obzir naprijed navedene činjenice kao i postojeći socijalni i ekonomski položaj zdravstvenih radnika u javnim zdravstvenim ustanovama, kao i da se važećim zakonom utvrđuje plate zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, traže da se plate zdravstvenih radnika u 2018.godini uvećaju u iznosu od 10% do 12%, a zavisno od stepana složenosti i uslova rada u kojima rade zdravstveni radnici i to da se izmjenama odredbi navedenog zakona uvećaju najniži platni koeficijenti na sledeći način:

 1. Zdravstveni radnik sa SSS – najniži koeficijent 7.5,
 2. Zdravstveni radnik sa VŠS – najniži koeficijent 8,5,
 3. Zdravstveni radnik VSS 180-240 ECTS – najniži koeficijent 11,5
 4. Doktor medicine – najniži koeficijent 12.00
 5. Doktor medicine specijalista – najniži koeficijent 14.5
 6. Doktor medicine supspecijalista – najniži koeficijent 15.5

U skladu sa navedenim zahtjevom, Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske, kao reprezentativni sindikat u bolničkoj djelatnosti i djelatnosti medicinske i stomatološke prakse poziva Vladu Republike Srpske da u funkciji poslodavca odgovorno i razumno razmotri izneseni zahtjev ovog Sindikata za povećanje plata zdravstvenim radnicima u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj i da se o navedenom zahtjevu izjasni u razumnom roku, kaže se u saopštenju Sindikata.

(ATV)

FUDBALSKI SAVEZ BIH Slučaj Borac ide pred UEFA

Odluku o učešću Fudbalskog kluba Borac naredne sezone u BH. Telekom Premijer ligi Bosne i Hercegovine donijeće Evropske fudbalske asocijacija (UEFA), odlučeno je na današnjoj sjednici Izvršnog odbora Nogometnog / Fudbalskog saveza BiH. Na ovakav potez u bh. kući fudbala odlučili su se nakon što su iz banjalučkog kluba zatražili zaštitu zakonitosti od Izvršnog odbora,

KOD GRADSKOG MOSTA GRADE HOTEL Nakon Nove Varoši stiže još primjedbi na regulacioni plan

Regulacionim planom za interpolaciju objekata društvenog sadržaja u Obilićevu se namjerava srušiti baraka koju godinama koristi omladinski centar„Zdravo da ste“, a umjesto nje graditi hotel. Ovaj regulacioni plan koji predviđa izmjene na sedam lokacija u gradu izazvao je pravo negodovanje u Banjaluci, a nakon pobune mještana Nove Varoši, primjedba je stigla i od organizacije „Zdravo

ŠUKALO: Vladajuća većina sprečava razrješenje predmeta Dragičević

Odbijanjem uvrštavanja u dnevni red Izmjena Zakona o krivičnom postupku i Zakona javnim tužilaštvima, vladajuća većina je stala u zaštitu kriminala i tajkuna, tvrdi Adam Šukalo, predsjednik neformalnog antikorupcionog tima Narodne skupštine RS na pres konferenciji koja je upravo završena.