Biznis 07.04.2016.

Triglav osiguranje Banjaluka u 2015. godini povećao bruto fakturisanu premiju osiguranja za 6 odsto

ČITANJE: 6 minuta
triglav
Triglav grupa je 2015. godinu završila u skladu sa strateškim usmjerenjima.

Fakturisala je 919,1 milion evra premije osiguranja i saosiguranje, što je 4% više od planiranog i 3% više nego godinu pre toga.

Dobit Grupe prije oporezivanja iznosila je 102,5 miliona evra, što je 20% više od planiranog i 2% više nego u 2014. godini.

Dobro poslovanje Grupe u osnovnoj djelatnosti imovinskih osiguranja odražava i poboljšani kombinovani količnik, koji je snižen na 92,8% te je za 3,5 procentnih bodova bolji od planiranoga i od vrijednosti godine 2014, a za 2 procentna boda je bolji od dugoročne prosječne ciljne vrijednosti (95%).

Triglav osiguranje Banjaluka, koje je dio Triglav Grupe, u 2015. godini poboljšalo je poslovanje u osnovnoj djelatnosti osiguranja. Fakturisalo je 6% više premije osiguranja u odnosu na prethodnu godinu. Takođe, Društvo bilježi kontinuiran porast nivoa kapitala i tehničkih rezervacija.

Na razvojno važnom sektoru zdravstvenih i penzijskih osiguranja Triglav grupa je preuzela Skupnu pokojninsku družbu, drugog najvećeg slovenačkog ponuđača dobrovoljnih penzijskih osiguranja. Prošlogodišnje dobre poslovne rezultate pozitivno je obilježio i rast premija na tržištima izvan Slovenije, odsutstvo masovnih štetnih događaja, ali i ne baš povoljna situacija na tržištima kapitala.

Rast premije Grupe i jačanje tržišnih udjela izvan Slovenije

Grupa je u 2015. godini fakturisala 919,1 milion evra premija osiguranja i saosiguranje, što je za 4% više od planiranog i za 3% više nego godinu prije toga. Na slovenačkom tržištu Triglav grupa sa 36% udjela na tržištu uvjerljivo zauzima vodeći položaj. Osim matičnog društva na ovom tržištu još posluju Triglav, Zdravstvena zavarovalnica i Skupna pokojninska družba, novo zavisno društvo u Grupi. Premija Zavarovalnice Triglav dostigla je 586,3 miliona evra (1 % manje nego 2014), dok je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica fakturisala 1% više premije nego godinu pre toga. U Sloveniji Triglav grupa na tržištu imovinskih osiguranja ima udio na tržištu od 44%, na tržištu životnih osiguranja 35%, a na tržištu zdravstvenih osiguranja 23%. U Hrvatskoj je premija zabilježila rast od 8%, u Srbiji od 24%, a u Makedoniji od 13%. Na crnogorskom tržištu rast premije je iznosio 10%, a u Bosni i Hercegovini9%.

Dobar poslovni rezultat i poboljšan kombinovani količnik

Poslovna dobit Grupe prije oporezivanja iznosila je 102,5 miliona evra, što je za 20% više od planiranog i za 2% više nego 2014. godine. Neto dobit u visini od 88,9 miliona evra je za 24% viša od planirane i za 4% viša nego prethodne godine. Dobro poslovanje u osnovnoj djelatnosti imovinskih osiguranja odražava i poboljšani kombinovani količnik Grupe, koji se smanjio na 92,8% te je za 3,5 procentnih bodova bolji od planiranog i od vrijednosti godine 2014, a za dobra 2 procentna boda bolji od dugoročne prosječne ciljne vrijednosti (95%).

Zahtjevna situacija na tržištima kapitala

Na poslovanje osiguravajućeg društva utiču i različita finansijska ulaganja, jer predstavljaju i najveći dio sredstava. Zbog nesigurne situacije na tržištima kapitala, s izrazito niskim kamatnim stopama u 2015. godini, prihodi od finansijskih ulaganja Grupe, bez prihoda investicija onih osiguranika životnih osiguranja koji preuzimaju investicijski rizik, bili su za 16% niži nego prethodne godine.

Visoke ocjene boniteta

Finansijsku stabilnost i uspješno poslovanje Grupe Triglav potvrdile su i u 2015. godini dobijene visoke ocjene boniteta dvije bonitetne agencije S&P i A.M. Best. Agencija S&P je poboljšala svoju srednjoročnu prognozu iz stabilne u pozitivnu, a agencija A.M. Best je dotadašnju pozitivnu prognozu ponovo potvrdila. Na visoki nivo finansijske stabilnosti ukazuje i za 2% viši cjelokupni kapital (704 miliona evra), kao i za 11% povećane bruto tehničke rezerve Triglav grupe (2.600,4 miliona evra). Obe kategorije su garancija i osnov za uravnoteženo poslovanje i za obezbjeđivanje dugoročne bezbjednosti osiguranika Triglav grupe.

Visoka adekvatnost kapitala i obnovljena politika dividende

S početkom 2016. godine Zavarovalnica Triglav je počela da koristi nadograđen sistem upravljanja rizicima u skladu sa zakonskim propisima iz Solventnosti II. Novi režim mijenja kulturu poslovanja, uvodi nadograđeni sistem upravljanja rizicima i određuje vrednovanje uticaja pojedinih poslovnih odluka na profil rizika osiguravajućeg društva, na kapital i na finansijsko stanje. Triglav grupa i prema novim izračunima zadržava visoku adekvatnost kapitala, koja varira u ciljnom rasponu adekvatnosti kapitala Grupe u iznosu između 250% i 300%.

U skladu s obnovljenom politikom isplate dividende, koja je dio politike upravljanja kapitalom Grupe, nadzorni odbor i Uprava Zavarovalnice Triglav predlažu skupštini akcionara društva isplatu dividende u visini od 2,50 evra po akciji, a u ukupnoj visini od56.837.870,00 evra. U skladu s prijedlogom za dividende će biti isplaćeno 64% neto dobiti Triglav grupe za 2015. odnosno 87% bilansne dobiti Zavarovalnice Triglav za 2015. godinu.

Nadzorni odbor i Uprava ocjenjuju da će, i nakon isplate dividendi u visini koja se predlaže, adekvatnost kapitala Triglav grupe ostati u ciljnom rasponu. To je veoma značajno za održavanje visoke finansijske stabilnosti Grupe, sigurnosti njezinog poslovanja i uspješnu realizaciju planiranih strateških usmjerenja.

Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav rekao je da je iza njih zahtjevna i istovremeno uspješna godina.

– U 2016-tu godinu ušli smo s moćnim kapitalom i prema režimu Solventnost II, što nadzornom odboru i upravi omogućava da predloži skupštini akcionara isplatu dividende u visini od 2,50 evra bruto po akciji. Naša pažnja je već usmjerena dalje na budućnost. S obzirom na ovogodišnje očekivane prilike planiramo poslovni rezultat prije oporezivanja Grupe između 80 i 90 miliona evra, konsolidovanu bruto premiju osiguranja u visini od oko 900 miliona evra i kombinovani količnik od oko 95%. Težište aktivnosti ostaće na osiguravajućoj djelatnosti, jer su naš glavni cilj zadovoljni osiguranici. Uzimajući u obzir prilike na tržištima mi ćemo jačati i poboljšavati ponudu te razvijati prodajne kanale, pri čemu će uvođenje savremenih tehnologija na svim nivoima poslovanja biti značajan izvor naših konkurentnih prednosti- zaključio je Slapar.

Triglav Grupa na tržištu Republike Srpske

Triglav osiguranje Banjaluka u 2015. godini uspješno je poslovalo. Bruto fakturisana premija osiguranja iznosi 5 miliona evra (9.829.668 KM) i veća je u odnosu na fakturisanu premiju prethodne godine za 6%. U posmatranom periodu povećano je i učešće premije dobrovoljnih osiguranja koje sada u ukupnoj premiji učestvuje sa 34%, dok preostalih 66% čini premija obaveznih osiguranja. Društvo je prošle godine sa 4,6 procentnim udjelom na tržištu zadržao 9. mjesto na osiguravajućem tržištu u Republici Srpskoj.

Matej Žlajpah, direktor Triglav osiguranja Banjaluka, rekao je da su zadovoljni poslovanjem u 2015. godini u kojoj bilježe kontinuirani porast premije, kapitala i tehničkih rezervi.

– Pored uobičajenog fokusa na klijente te efikasnu likvidaciju i isplatu štete, prošlu godinu smo mnogo ulagali i u razvoj šire i uže lokalne zajednice. U okviru projekta pomoći za sanaciju šteta od poplava, javnim ustanovama u Republici Srpskoj donirali smo blizu 50 000 evra. I ove godine imamo planirana sredstva za podršku velikog broja sportskih, kulturnih i naučnih projekata- istakao je Žlajpah.

(PR)