Politika 15.09.2021.

Trivić: Zaštititi jezik i pismo kao identitet naroda

ČITANJE: 3 minute

Neophodno je zaštititi i očuvati jezik srpskog naroda i ćiriličnog pisma kao nematerijalnog kulturnog nasljeđa jer su jezik i pismo identitet jednog naroda i ukoliko oni nestanu, nestaje i narod zajedno sa njima, rekla je danas ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.

Trivićeva je u Narodnoj skupštini Republike Srpske istakla da su Srbi jedinstveni po svom jeziku, posebno po svom pismu, te ocijenila da je problem opadajuće uloge srpske ćirilice u javnoj upotrebi i privatnoj komunikaciji, od temeljnog značaja za kulturu Republike Srpske.

“Ćirilica je par ekselans primjer svjetske kulturne raznolikosti, čije postojanje, u odsustvu jasno definisane kulturne politike Republike Srpske, lako može biti najozbiljnije ugroženo. Upotreba ćirilice predstavlja evropsku vrijednost i stoga treba utvrditi konkretne mjere njene zaštite i afirmacije”, rekla je Trivićeva.

Obrazlažući Prijedlog zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, Trivićeva je pojasnila da je opšti cilj koji se želi postići donošenjem ovog zakona zaštita i očuvanje jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma, kao nematerijalnog kulturnog nasljeđa.

“U isto vrijeme postavljeni su i posebni ciljevi koji su usmjereni na proglašavnje jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma za kulturno dobro od izuzetnog značaja, te definisanje društvene brige i jedinstvenog pristupa u utvrđivanje sistema zaštite i očuvanja jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma, te njegovog prenošenja sa generacije na generaciju”, rekla je Trivićeva.

Ona je napomenula da će suštinske odredbe imati pozitivan uticaj na kulturu, jer donošenje ovog zakona podstiče ne samo zaštitu i očuvanje jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma kao nematerijalnog kulturnog nasljeđa, već i osigurava njegovo prenošenje budućim generacijama u izvornom obliku i širenje saznanja o njegovim vrijednostima.

“Isto tako, Zakon će imati pozitivan uticaj i na obrazovanje iz razloga što podstiče pravilno izražavanje, poznavanje i pravilnu upotrebu jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma”, navela je Trivićeva.

Ona smatra da je neohodno što prije utvrditi sistem zaštite, očuvanja i način korišćenja jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma u Republici Srpskoj, kao nematerijalnog kuturnog nasljeđa, budući da jezik srpskog naroda i ćirilično pismo zasigurno predstavljaju kulturno dobro od izuzetnog značaja.

“Prema Zakonu o kulturnim dobrima, kulturno dobro može biti kategorisano kao kulturno dobro od izuzetnog značaja, što znači da nema razloga da se jezik srpskog naroda i ćirilično pismo, kao nematerijalno kulturno nasljeđe srpskog naroda, na taj način i ne tretira i zakonski uredi”, rekla je Trivićeva.

Ona je napomenua i da su opšti i posebni ciljevi utvrđeni u Prijedlogu zakona usaglašeni ne samo sa domaćim zakonodavstvom, već i sa Međunarodnom konvencijom o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasljeđa.

“Zaštitom i promocijom kulturnog nasljeđa, a naročito ćiriličnog pisma, čuvamo lični pečat postojanja i trajanja na ovim prostorima. Identitet koji je stvoren na temeljima tradicije i istorije ima jednu jaku osnovu da se u savremenom dobu nadograđuje i razvija, zadržavajući duh svog kulturno-istorijskog konteksta, a u otvorenoj komunikaciji sa svijetom oko sebe”, istakla je Trivićeva.

Ona je pozvala narodne poslanike da podrže predloženi tekst Prijedloga Zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma, te dodala da bi time ujedno podržali rad i napore Ministarstva prosvjete i kulture u borbi za kulturu, umjetnost i kreativnost.

(Srna, E.M)